Drs. H.P.J. (Henk) van Gerven

foto Drs. H.P.J. (Henk) van Gerven
bron: Website SP, Bas Stoffelsen, CC BY-NC-ND 3.0 NL
Source: Parlement.com.

SP-politicus en huisarts uit Oss, die met een onderbreking van een jaar tussen 2006 en 2021 Tweede Kamerlid was. Enige jaren wethouder van sociale zaken en volksgezondheid in zijn woonplaats en later raadslid. Als Kamerlid woordvoerder zorg (m.n. preventie, ziekenhuiszorg, geneesmiddelen), natuurbeleid, woningmarkt en ruimtelijke ordening. Actief Kamerlid, dat rijkelijk gebruikmaakte van het vragenrecht. Pleitbezorger van versterking van de rol van de huisarts in de zorg. Was in 2010-2012 voorzitter van de commissie voor Rijksuitgaven i en maakte deel uit van de enquêtecommissie Fyra i. Bracht een wet over het beëindigen van de pelsdierhouderij in het Staatsblad.

SP
in de periode 2006-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Henricus Petrus Johannes (Henk)

2.

Personal data

Place and date of birth
Riethoven (N.Br.), 11 March 1955

3.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from 1977

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van sociale zaken en werkgelegenheid en volksgezondheid) van Oss, from 19 December 2002 until March 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 23 March 2017
 • lid gemeenteraad van Oss, from 29 March 2018 until 15 November 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 April 2018 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorzitter Stichting "Ons Medisch Centrum" te Oss, from 2002

Previous (2/4)
 • lid dagelijks bestuur, Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, from 2005 until 2006
 • voorzitter Platform Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Brabant-Noordoost, from 2003 until 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • lid tijdelijke commissie parlementair onderzoek Fyra (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 July 2013 until 19 December 2013
 • lid parlementaire enquêtecommissie Fyra (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 December 2013 until 19 January 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/11)
 • Bracht in 2019 de initiatiefnota over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen uit (35.227)
 • Bracht in 2021 met Maarten Hijink de initiatiefnota 'Nu inversteren in de GGD' uit (35.758)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2013 door 'Natuurmonumenten' uitgeroepen tot groenste politicus van het jaar

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until March  8, 2021.