Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)

Deze algemene Tweede Kamercommissie i heeft als taak de controle op de juiste besteding door de regering van de begrotingsmiddelen. De commissie adviseert ook andere vaste commissies bij vraagstukken op het gebied van de begroting en de verantwoording.

Verder houdt zij zich bezig met zaken betreffende de Comptabiliteitswet en onderhield zij de contacten met de Algemene Rekenkamer i. Daarnaast behandelt zij de rapporten van de Algemene Rekenkamer en andere stukken inzake de rijksuitgaven.

De taken gingen in december 2015 over naar die van de vaste commissie voor Financiën i. In maart 2017, na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, hield de commissie formeel op te bestaan. Na de herziening van het reglement van orde in 2021 is de commissie opnieuw ingesteld.

 

Meer over

Voorzitter is J.C. (Joost) Sneller.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1A.A. (Thierry) AartsenAartsen, A.A.VVD
2Photo M. (Fleur)  AgemaAgema, M.PVV
3RS34564_2021_SP_Portretten_Mahir_385Alkaya, M.Ö.SP
4Photo F. (Farid)  AzarkanAzarkan Msc, Drs. F.DENK
5Website CDA.nlBerg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
6Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
7Photo A.P.C. (Tony) van DijckDijck, Ir. A.P.C. vanPVV
8Drs. I. (Inge) van DijkDijk, I. vanCDA
9DerkJanEPPINKEppink, Mr.Drs. D.J.JA21
1018-Silvio ErkensErkens MSc, S.P.A.VVD
11Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
1224-Peter de GrootGroot MSc, P.C. deVVD
13N. (Nilüf) GündoğanGündoğan, N.Volt
14Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
15HammelburgHammelburg, A.R.D66
1612-Eelco HeinenHeinen MSc, E.VVD
1733-Folkert IdsingaIdsinga, Mr. F.L.VVD
18fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
19R.H. (Romke) de JongJong, R.H. deD66
20Hülya KatKat, Mr. H.D66
21Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
22Drs. T.M.T. (Tom) van der LeeLee, Drs. T. M.T. van derGL
23Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
2426-Fahid MinhasMinhas, F.B.VVD
25Photo E. (Edgar)  MulderMulder, E.PVV
26Drs. H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
27RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
28Mariëlle PaulPaul, Drs. M.L.J.VVD
29Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
30Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
31S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
32Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
33Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Amhaouch, M.Amhaouch, M.CDA
2Stephan van BaarleBaarle, S.R.T. vanDENK
3B. (Bente) Becker MA (Bron: Website VVD.nl)Becker MA, B.VVD
4RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
5Photo H.J. (Harm)  BeertemaBeertema, H.J.PVV
6Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
7Raoul BouckeBoucke, Ir. R.M.D66
8Laura Bromet_4Bromet, Drs. L.GL
9Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
10G.J. (Gijs) van DijkDijk, G.J. vanPvdA
11Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
12Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
13Jeanet van der Laan (Bron: fotografie Sven van der Vlugt)Laan, Drs. J.M.P. van derD66
14RS34596_210201_SP_#02_Renske_LeijtenLeijten, R.M.SP
15Photo B. (Barry)  MadlenerMadlener, B.PVV
16Mulder, Drs. A.H.Mulder, Drs. A.H.CDA
17Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
18Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Drs. N.J.F.JA21
19Fonda SahlaSahla, F.D66
20Sjoerd-Sjoerdsma2Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
21Ir. J. (Joris) Thijssen MBAThijssen, Ir. J.PvdA
22Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen (Bron: Website VVD.nl)Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
23Peter ValstarValstar, P.J.VVD
24Wassenberg, F.P. (Frank)Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
25Photo V.D.D. (Danai) van WeerdenburgWeerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
2632-Hatte van der WoudeWoude, Drs. H.H. van derVVD