Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)

Deze Tweede Kamercommissie i heeft als taak de controle op de juiste besteding door de regering van de begrotingsmiddelen. De commissie adviseert ook andere vaste commissies bij vraagstukken op het gebied van de begroting en de verantwoording.

Verder houdt zij zich bezig met zaken betreffende de Comptabiliteitswet en onderhoudt zij de contacten met de Algemene Rekenkamer. Daarnaast behandelt zij de rapporten van de Algemene Rekenkamer en andere stukken inzake de rijksuitgaven.

De taken gingen in december 2015 over naar die van de vaste commissie voor Financiën i. In maart 2017, na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, hield de commissie formeel op te bestaan. Na de herziening van het Reglement van Orde in 2021 is de commissie opnieuw ingesteld.

 

Meer over

Voorzitter is J.C. (Joost) Sneller. Ondervoorzitter is M.Ö. (Mahir) Alkaya. Griffier is dhr. W.A. Lips.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2012-02-29 33173 - Prestaties in de strafrechtketen  
2011-11-03 33060 - Uitgavenbeheersing in de zorg  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2016-12-14 34630 - Registratie en vergroten rol physician assistants en verpleegkundig specialisten en een tijdelijk register voor experimenteerberoepen groen vinkje
2014-09-17 34002 - Belastingplan 2015 i groen vinkje
2014-01-10 33837 - Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2022-05-18 36100 XIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 i groen vinkje
2015-05-20 34200 VIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 groen vinkje
2014-09-16 34000 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2015 groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2023-09-19 36410 - Miljoenennota 2024  
2022-05-18 36100 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2021  
2021-09-21 35925 - Miljoenennota 2022