Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • de Najaarsnota
  • nationale schuld
  • belastingen
  • functioneren van de Belastingdienst en de douane
  • beleid inzake de financiële sector
  • toezicht op de financiële markten

De commissie bereidt verder de behandeling voor van wetsvoorstellen met betrekking tot onder meer financieel toezicht en handel met voorkennis.

Voorzitter is J.Z.C.M. (Judith) Tielen. Griffier is dhr. M. Schukkink.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  
2014-07-01 33977 - Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-01-09 36484 - Wijzigingswet accountancysector i 2e
2023-12-21 36482 - Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid i 2e
2023-10-05 36442 - Wijzigingswet financiële markten 2024 i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2024-02-09 36499 - Incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 (Oekraïne Faciliteit) 2e
2024-01-12 36487 - Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 (lening TenneT) 2e
2023-11-24 36470 IX - Wijziging begroting Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld 2023 (Najaarsnota) groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2023-10-13 36434 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer  
2023-09-19 36410 - Miljoenennota 2024  
2023-05-03 36350 - Voorjaarsnota 2023