Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • de Najaarsnota
  • nationale schuld
  • belastingen
  • functioneren van de Belastingdienst en de douane
  • beleid inzake de financiële sector
  • toezicht op de financiële markten

De commissie bereidt verder de behandeling voor van wetsvoorstellen met betrekking tot onder meer financieel toezicht en handel met voorkennis.

Voorzitter is J.Z.C.M. (Judith) Tielen. Ondervoorzitter is J.A.M.J. (Joba) van den Berg. Griffier is dhr. S. Weeber.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  
2014-07-01 33977 - Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-09-22 36425 - Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen i 2e
2023-09-21 36432 - Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit i 2e
2023-09-21 36424 - Wet compensatie wegens selectie aan de poort i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-09-19 36410 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2024 i 2e
2023-09-19 36435 IX - Wijziging begroting Financiën en Nationale Schuld 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) i 2e
2023-05-17 36360 IX - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2023-05-03 36350 - Voorjaarsnota 2023  
2022-12-22 36253 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer  
2022-12-14 36273 - Initiatiefnota over de aanpak van Nederland als belastingparadijs