Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • de Najaarsnota
  • nationale schuld
  • belastingen
  • functioneren van de Belastingdienst en de douane
  • beleid inzake de financiële sector
  • toezicht op de financiële markten

De commissie bereidt verder de behandeling voor van wetsvoorstellen met betrekking tot onder meer financieel toezicht en handel met voorkennis.

Voorzitter is J.Z.C.M. (Judith) Tielen. Griffier is dhr. M. Schukkink.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  
2014-07-01 33977 - Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-03-27 36527 - Uitvoeringswet verordening cryptoactiva  
2024-03-27 36526 - Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie  
2024-03-11 36515 - Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens 1e

3.

Dossiers (begrotingen)

2024-04-26 36550 IX - Wijziging begroting Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld 2024 (Voorjaarsnota) 2e
2024-02-09 36499 - Incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 (Oekraïne Faciliteit) groen vinkje
2024-01-12 36487 - Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 (lening TenneT) groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2023-10-13 36434 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer  
2023-09-19 36410 - Miljoenennota 2024  
2023-05-03 36350 - Voorjaarsnota 2023