34002 NL - wetsvoorstel
Belastingplan 2015

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 september 2014 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Wiebes i, en de minister van Financiën, Dijsselbloem i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het voor het jaar 2015 en volgende wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit het regeerakkoord, de Begrotingsafspraken 2014 en de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2015 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die niet later dan 1 januari 2015 in werking moeten treden.

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en 26 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 20 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(187 stuks)

2 17 september 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST340022
Voorstel van wet
 
2 17 september 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 17 september 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST340023
Memorie van toelichting
 
2 17 september 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 18 september 2014, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 18 september 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST340021
Koninklijke boodschap
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.