J.C. (Joost) Sneller MA

foto J.C. (Joost) Sneller MA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: D66
Source: Parlement.com.

Joost Sneller (1982) is sinds 31 oktober 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van D66 i. Hij was directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Eerder was hij onder meer gemeenteraadslid in Den Haag en politiek secretaris van de D66-fractie in de Tweede Kamer. De heer Sneller is voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven en woordvoerder financiën, justitie, binnenlandse zaken, digitale zaken en koninklijk huis.

D66
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Joost Caspar (Joost)

Place and date of birth
Haarlem, 24 July 1982

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • persoonlijk medewerker Tweede Kamerlid Lousewies van der Laan, 2005
 • beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66, from 2006 until 2008
 • ambtelijk secretaris Tweede Kamerfractie D66, from 2008 until 2010
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 11 March 2010 until 16 March 2014
 • politiek secretaris Tweede Kamerfractie D66, from 2010 until September 2014
 • technisch adviseur, International IDEA (Institute for Democracy and Electorial Assistance) in Myanmar, from December 2014 until April 2016
 • directeur Mr. Hans van Mierlo Stichting, wetenschappelijk bureau D66, from 1 April 2016 until 31 October 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 October 2017

4.

Party political functions

Summary
 • lid fractiebestuur D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 August 2021

Previous
 • lid D66-programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2021, from 18 April 2020

5.

Other positions

Previous
 • verkenner collegevorming gemeente 's-Gravenhage, from 14 April 2022 until 12 May 2022 (samen met Annelien Bredenoord)

Derived functions
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 March 2018
 • voorzitter werkgroep parlementair staatsnoodrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 2019 until October 2019
 • voorzitter vaste commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 2021
 • lid werkgroep versterking taken en positie Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 July 2021
 • rapporteur Verslaggevingsstelsel en kwaliteit begroting- en verantwoordingsstukken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 February 2022
 • rapporteur Wet plan van aanpak witwassen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 2022

6.

Education

Secondary education
 • Stedelijk Gymnasium Leiden, from 1994 until 2000, remark: v.w.o.

Academic education
 • studie University College Utrecht (BA) (social sciences, minor humanities, summa cum laude), from 2000 until 2003
 • internationale betrekkingen en internationale economie (MA), The John Hopkins University - Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) (Bologna & Washington DC), from 2003 until 2005
 • rechten (LLB): administratief, constitutioneel, Europees en internationaal recht, Campus Den Haag, Universiteit Leiden, from 2006 until 2011

Internships
 • stages bij OESO, Center for Strategic and International Studies en ministerie van Buitenlandse Zaken

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hij was in de periode 2017-2021 financieel woordvoerder en in de periode 2021-2023 woordvoerder justitie, drugsbeleid, Algemene Zaken, Koninklijk Huis en democratisering
 • Bracht in 2019 een initiatiefnota uit over het recht van burgeramendement (35.340)
 • Bracht in 2020 samen met Bart Snels (GL), Eppo Bruins (CU) en Evert-Jan Slootweg (CDA) een initiatiefnota uit over verduurzaming van de financiële sector ('Van oliedom naar gezond verstand') (35.446)
 • Nam in 2021 samen met Sjoerd Sjoerdsma van Vera Bergkamp de verdediging over van een initiatiefwetsvoorstel over regulering van de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt en de bereiding, bewerking en verwerking van hennep en hasjiesj voor coffeeshops. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (34.165)
 • Nam in 2021 de medeverdediging over van Steven van Weyenberg van een in 2012 door Mariko Peters (GroenLinks) ingediend en door Bart Snels overgenomen initiatiefwetsvoorstel en novelle tot vernieuwing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wet open overheid). De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel in 2021 aan. (33.328, 35.112)
 • Diende in 2022 een initiatiefwetsvoorstel in over de beschikbaarheid van een basisbetaalrekening voor Nederlanders buiten de EU (36.015)
 • Diende in 2022 samen met Barbara Kathmann (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over vervroegd stemmen in het stemlokaal (36.047)
 • Nam met Judith Tielen (VVD) het initiatief voor een in 2022 gehouden tweedaags evenement in de Tweede Kamer over wetenschap en politiek ('Beweren en bewijzen')
 • Diende in 2022 een initiatiefwetsvoorstel in over het vervallen van de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de minister ten aanzien van het Openbaar Ministerie. Het was vrijwel identiek aan een eerder vervallen voorstel van Maarten Groothuizen uit 2021. (36.125)
 • Nam in 2023 samen met Hanneke van der Werf het initiatief voor een maatschappelijk manifest tegen haat en (verbaal) geweld
 • Wist in 2023 samen met Hawre Rahimi (VVD) te bewerkstelligen dat toekomstige financiering van www.parlement.com en het biografisch archief van PDC werden veiliggesteld

8.

Miscellaneous

Private life
 • Studeerde cum laude af op het Stedelijk Gymnasium
 • Was in de periode oktober 2005 tot januari 2006 onderzoeksassistent van NRC Handelsblad-journalist Marc Chavannes