J.C. (Joost) Sneller MA

foto J.C. (Joost) Sneller MA
bron: D66
Source: Parlement.com.

Joost Sneller (1982) is sinds 31 oktober 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van D66 i. Hij was directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Eerder was hij onder meer gemeenteraadslid in Den Haag en politiek secretaris van de D66-fractie in de Tweede Kamer. De heer Sneller was in de periode 2017-2021 financieel woordvoerder. Nu is hij woordvoerder justitie, drugsbeleid, Algemene Zaken, Koninklijk Huis en democratisering. De heer Sneller is voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven.

D66
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Joost Caspar (Joost)

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 24 July 1982

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

  • technisch adviseur, International IDEA (Institute for Democracy and Electorial Assistance) in Myanmar, from December 2014 until April 2016
  • directeur Mr. Hans van Mierlo Stichting, wetenschappelijk bureau D66, from 1 April 2016 until 31 October 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 October 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Derived functions (2/4)
  • voorzitter vaste commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 2021
  • lid werkgroep versterking taken en positie Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 July 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
  • Nam in 2021 samen met Sjoerd Sjoerdsma van Vera Bergkamp de verdediging over van een initiatiefwetsvoorstel over regulering van de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt en de bereiding, bewerking en verwerking van hennep en hasjiesj voor coffeeshops. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (34.165)
  • Nam in 2021 de medeverdediging over van Steven van Weyenberg van een in 2012 door Mariko Peters (GroenLinks) ingediend en door Bart Snels overgenomen initiatiefwetsvoorstel en novelle tot vernieuwing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wet open overheid). De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel in 2021 aan. (33.328, 35.112)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
  • Studeerde cum laude af op het Stedelijk Gymnasium
  • Was in de periode oktober 2005 tot januari 2006 onderzoeksassistent van NRC Handelsblad-journalist Marc Chavannes
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.