36047 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 maart 2022 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Sneller (D66) i en Kathmann (PvdA) i en wordt momenteel verdedigd door de Tweede Kamerleden Sneller en Kathmann.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de toegankelijkheid van verkiezingen te bevorderen door kiezers de mogelijkheid te bieden voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd hun stem uit te brengen in het stemlokaal.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(30 stuks)

2 1 maart 2022, geleidende brief, nr. 1     KST360471
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)
 
2 1 maart 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST360472
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)
 
2 1 maart 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST360473
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.