Prof.Dr. A.C. (Agnes) Kant

foto Prof.Dr. A.C. (Agnes) Kant
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Govert de Roos / SP
Source: Parlement.com.

Bevlogen Tweede Kamerlid en enige tijd partijleidster van de SP. In Nijmegen gepromoveerd in de medische wetenschappen en aanvankelijk wetenschapper. Kwam in 1994 in de gemeenteraad van Doesburg en werd beleidsmedewerker van de Kamerfractie. Vanaf 1998 Tweede Kamerlid, dat zich vooral bezighield met de zorgsector. Kwam krachtig op voor de belangen van zorgconsumenten. Fel, vasthoudend debatester, die daardoor soms wel iets drammerigs had. Was in 2008 de logische opvolgster van Jan Marijnissen i, maar kon diens populariteit niet benaderen en trad na de teleurstellende raadsverkiezingen van 2010 terug. Is sinds 2013 directeur van Lareb, een onderzoeksinstituut voor bijwerking van medicijnen en sinds 2024 bijzonder hoogleraar in Leiden.

SP
in de periode 1998-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Agnes Catharina (Agnes)

Place and date of birth
Hessisch-Oldendorf (Dld.), 20 January 1967

2.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from January 1989

3.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 June 1994 until 19 May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 17 June 2010
 • fractievoorzitter SP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 June 2008 until 4 March 2010
 • onderzoekleider Nederlandse Bijwerkingen Centrum "Lareb" te 's-Hertogenbosch, from 1 January 2011 until 1 April 2013 (onderzoek naar veiligheid van vaccins en mogelijke schadelijke effecten van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en op borstvoeding)
 • directeur Nederlandse Bijwerkingen Centrum "Lareb" te 's-Hertogenbosch, from 1 April 2013
 • bijzonder hoogleraar innovatie van farmacovigilantie, LUMC Universiteit Leiden, from 15 May 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Derived functions (2/3)
 • ondervoorzitter algemene commissie voor Jeugd en Gezin (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 April 2007 until 23 September 2008
 • lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 March 2008 until 16 June 2008

Honorary positions (2/4)
 • lid Comité van Aanbeveling Meldpunt Vermisten van het Nederlandse Rode Kruis, around April 2006 and still in March 2007
 • lid Comité Vrienden van "De Driestroom", around April 2006 and still in March 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/16)
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen (31.375)
 • Interpelleerde op 4 december 2008 staatssecretaris Aboutaleb over diens uitspraken over versobering van de Algemene Nabestaandenwet (31.802)
 • Interpelleerde op 17 februari 2009 minister-president Balkenende over uitlatingen van een voormalig topambtenaar over Nederlandse steun aan de oorlog in Irak

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Hield al op 19 mei 1998, de dag van haar beëdiging, bij het debat over de profielschets voor de nieuw te kiezen Tweede Kamervoorzitter haar maidenspeech
 • Voerde in juli 2002 bij afwezigheid van fractievoorzitter Marijnissen het woord bij het debat over het ontwerp-regeerakkoord
 • Voerde in juni 2007 bij afwezigheid van fractievoorzitter Marijnissen het woord bij het debat over het beleidsplan van het kabinet-Balkenende IV

Private life
 • Haar ouders waren beiden directeur in het middelbaar onderwijs; zij gaven les op een school nabij Hannover voor Nederlandse kinderen van NAVO-militairen in Duitsland. Oorspronkelijk kwamen zij uit Noordoost Groningen.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2002, 2003 en 2006 nummer 2 op de SP-kandidatenlijst

9.

Publications

Publications (6/7)
 • A. van den Berg, "Kleine stapjes voorwaarts", Haagsche Courant, 19 maart 2005
 • Hester Jansen, "'Jan Marijnissen is onbeperkt houdbaar'. De politieke visie en persoonlijke ambities van SP-fractiesecretaris Agnes Kant" in: VNO-NCW opinieblad Forum, 6 april 2006
 • B. Baroncini, "Vergroot de menselijke factor", in: Bijzijn, vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden, nr. 1, 2006
 • "En zeg niet dat het niet kan", in: Handicap Times, jrg. 13 (2006), nr.17
 • Eva Schuurmans, "Ik ben niet saai", JIM, mei 2006
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.