Tweede Kamerverkiezingen 1956

Source: Parlement.com.

De Tweede Kamerverkiezingen van 1956 waren op 13 juni van dat jaar. Het was een nek-aan-nek-race tussen KVP i en PvdA i, die werd gewonnen door laatstgenoemde partij. Het waren reguliere verkiezingen na afloop van de zittingstermijn van de Tweede Kamer. Er waren verder slechts kleine verschuivingen in de zeteltallen.

Op 6 november 1956 werd het aantal Kamerzetels verhoogd van 100 naar 150. De vorming van een nieuw kabinet verliep zeer moeizaam en resulteerde pas in oktober in de voortzetting van de combinatie PvdA-KVP-ARP-CHU in het vierde kabinet-Drees i.

1.

Uitslag

partij

stemmen

pct.

zetels 56

zetels 52

na uitbreiding

winst/verlies

PvdA

1.871.990

32,6

34

30

50

+4

KVP

1.815.242

31,6

33

30

49

+3

ARP

567.527

9,9

10

12

15

-2

VVD

502.325

8,7

9

9

13

 

CHU

482.848

8,4

8

9

13

-1

CPN

272.167

4,7

4

6

7

-2

SGP

129.512

2,2

2

2

3

 

GPV

37.257

0,6

0

0

0

 

Nationale Unie

28.954

0,5

0

0

0

 

Nederlandse Oppositie Unie

19.543

0,4

0

0

0

 

KNP

   

0

2

 

-2

2.

Kerngegevens

Tweede Kamerverkiezingen 1956

verkiezingsdatum

13 juni

aantal uitgebrachte stemmen

5.849.652

percentage geldige stemmen

95,5

aantal deelnemende partijen

11

aantal partijen dat zetel behaalde

7

3.

Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's

In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.

 

Partij

Lijsttrekker

Verkiezingsprogramma

PvdA

Willem Drees i

Verkiezingsprogram 1956.

KVP

Carl Romme i

K.V.P Werkprogram 1956.

ARP

Jelle Zijlstra i

Program van Actie.

VVD

Pieter Oud i

Verkiezingsmanifest 1956.

CHU

Hendrik Tilanus i

Verkiezingsmanifest 1956.

CPN

Gerben Wagenaar i

Verkiezingsprogram CPN 1956.

SGP

Pieter Zandt i

Staatkundig-Gereformeerde partij (1956) Program.

4.

Gekozenen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

Achtergrond verkiezingen

Grondwetsherziening 1956

In 1956 werd de Grondwet herzien ten aanzien van de ledenaantallen van Eerste en Tweede Kamer, de schadeloosstelling, kosten en pensioen van leden van de Tweede Kamer, kostenvergoeding voor leden van de Eerste Kamer, de krijgsmacht, de buitenlandse betrekkingen en aanpassing aan de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk.


Meer over