GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2021

Source: Parlement.com.

GroenLinks i had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Jesse Klaver i als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Tijd voor nieuw realisme'. Vóór de verkiezingen had GroenLinks 14 zetels, na 17 maart had de partij er 8.

Corinne Ellemeet i stond op de tweede plek op de lijst, Tom van der Lee i, de huidige klimaatwoordvoerder van de partij, op de derde plek. De vijfde kandidaat op de lijst, Senna Maatoug i, was de hoogste nieuwe binnenkomer. Zij werkte eerder bij de ministeries van Sociale Zaken en Financiën en bij de Sociaal-Economische Raad i. Kauthar Bouchallikht i en Lisa Westerveld i zijn beide dankzij voorkeurstemmen in de Kamer gekomen.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

GroenLinks i ging de verkiezingen in met het programma: 'Tijd voor nieuw realisme'. Het was vooral gericht op het tegengaan van klimaatverandering.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • De invoering van een democratische noodrem in de vorm van een bindend correctief referendum.
 • De verlaging van de leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht naar 16 jaar.
 • De invoering van constitutionele toetsing, ook voor mensenrechten. Afschaffing van de Eerste Kamer wanneer dit gerealiseerd is.

Europa

 • Vóór Europese steunpakken, met sociale en groene voorwaarden, voor landen die door corona in grote problemen zijn gekomen.
 • Een versoepeling van de Europese begrotinsgregels in deze crisistijd.
 • Het Europees economisch-, handels- en interne marktbeleid moet de publieke sector steunen en niet aansporen tot marktwerking.
 • Gelijktrekken van de winstbelasting binnen de EU en de EU moet grote bedrijven verplichten om in elk land waar ze actief zijn publiekelijk te rapporteren over de belasting die ze betalen en de subsidies die ze krijgen.
 • Ruimere bevoegdheden voor het Europees Hof van Justitie om in te grijpen bij schending van fundamentele Europese waarden, waaronder mensenrechten, democratie, vrijheid van pers en de onafhankelijke rechtsstaat.
 • Vóór het starten van de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Marcedonië, wanneer ze voldoen aan de toetredingscriteria.
 • Afschaffing van nationale veto's binnen het buitenlandbeleid van de EU.
 • Het Europees Parlement de mogelijkheid geven om zelf voorstellen te doen voor nieuwe regelgeving.
 • Het openbaar maken van de standpunten van individuele landen bij besluitvorming in de Raad, om dit transparanter te maken.
 • De totstandkoming van een Europese Wet openbaarheid van bestuur.
 • Het benoemen van een staatssecretaris voor Europese Zaken.
 • Toewerken naar een Europese defensiemacht, waarbij de inzet van Nederlandse militairen altijd het mandaaat blijft van het Nederlandse parlement.
 • Vóór een gezamelijke EU-zetel in de VN-Veiligheidsraad.

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.

Meer informatie