Drs. Th.M.Th. (Tom) van der Lee

foto Drs. Th.M.Th. (Tom) van der Lee
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website GroenLinks / Gabriela*Hengeveld
Source: Parlement.com.

Tom van der Lee (1964) is sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid. Tot 27 oktober 2023 was dat voor GroenLinks en sindsdien maakt hij deel uit van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA i. Hij was hoofd voorlichting en politiek strateeg van GroenLinks en in die functie adviseur van Paul Rosenmöller i en Femke Halsema i. In 2009 werd hij campagne-directeur bij Oxfam Novib. De heer Van der Lee was voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen i. Hij is financieel woordvoerder van de fractie van GroenLinks-PvdA.

GroenLinks, GL-PvdA
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Thomas Maria Theo (Tom)

Place and date of birth
Silvolde (gem. Wisch), 9 July 1964

Religious views
niet-gelovig (Rooms-Katholiek opgevoed)

2.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks

National political party
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 October 2023

3.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker Europese zaken, buitenlandse zaken en overheidsfinanciën, GroenLinks-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from February 1990 until October 1992
 • politiek coördinator en hoofd voorlichting, GroenLinks-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from October 1992 until August 2009 (tevens adviseur en woordvoerder van Paul Rosenmöller en Femke Halsema)
 • campagnedirecteur OxfamNovib, from August 2009 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017

4.

Party political functions

Previous
 • lid Economische Commissie GroenLinks, from 1991 until 2006
 • lid redactie "De Helling", blad wetenschappelijk bureau van GroenLinks, from 1996 until 2008
 • lid programmacommissie GroenLinks, from 1997 until 1998
 • campagneleider GroenLinks, Tweede Kamerverkiezingen 2003
 • lid Stuurgroep strategie en campagnes GroenLinks, from 2005 until 2009
 • part-time adviseur Amsterdamse GroenLinks-wethouders Van Poelgeest en Vos, from May 2006 until January 2007
 • fractiesecretaris GroenLinks, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 June 2018 until 27 October 2023

5.

Other positions

Current
 • lid bestuur Stichting Machiavelli, from 4 September 2018
 • co-chair IPAC (inter-parliamentary alliance on China), from 1 May 2021

Previous
 • lid Raad van de subfaculteit Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen,, from 1983 until 1985
 • voorzitter en penningmeester "Machiavelli", vakbond voor politicologie studenten, from 1983 until 1985
 • lid dagelijks bestuur subfaculteit der Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen (UvA), from June 1985 until June 1987
 • Lid benoemingscommissies voor de leerstoelen Politicologie 1988
 • vicevoorzitter Partos, brancheorganisatie voor internationale samenwerking, from October 2010 until November 2016
 • informateur collegeonderhandelingen gemeente Amsterdam, 2014
 • voorzitter Board of Oxfam Sweden, from April 2014 until May 2017
 • lid bestuur Oxfam Zweden, from May 2017
 • informateur collegevorming gemeente Arnhem, March 2018
 • formateur collegevorming provincie Groningen, from April 2019 until May 2019

Derived functions
 • ondervoorzitter parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 2017 until 25 September 2018
 • lid commissie Herziening Reglement van Orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 March 2018 until February 2021
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 June 2018
 • lid werkgroep integriteit (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 June 2018 until 14 November 2018
 • lid parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 2020 until 7 July 2021
 • voorzitter tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 2020 until February 2021 (voorbereiden parlementaire enquëte)
 • voorzitter parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 February 2021 until 20 April 2023
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, from 30 December 2022 until 13 June 2023
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 December 2023

6.

Education

Primary education
 • R.K. lagere school "H. Hart" te Silvolde, from 1970 until 1976

Secondary education
 • v.w.o., Isala College te Silvolde, from 1976 until May 1982

Academic education
 • politicologie: internationale betrekkingen, Universiteit van Amsterdam, from 1982 until 1988

Post-academic education
 • wereldoriëntatie en internationaal recht, ASIR (Amsterdam School for International Relations), from 1988 until 1989

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voor 1923 was hij onder meer woordvoerder klimaat, energie, economische zaken, financiën, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel en Europese zaken
 • Nam in 2018 de verdediging van Liesbeth van Tongeren over van een door Kees Vendrik ingediend initiatiefwetsvoorstel over beperking van emissies van broeikasgassen door kolencentrales. Het voorstel werd in 2023 ingetrokken. (31.362)
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 12 april 2018 over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames
 • Nam het initiatief voor het houden van een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen en diende daarover in januari 2019 met Henk Nijboer (PvdA) een motie in. In maart 2019 werd een door alle fracties ondertekende gewijzigde motie aangenomen.
 • Nam in 2021 de medeverdediging over van Tom van den Nieuwenhuijzen van een initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks over verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35.761)
 • Nam in 2021 de verdediging over van Bart Snels van een initiatiefwetsvoorstel (spoedwet) over invoering van een conditionele eindafrekeningsverplichting in de dividendbelasting (35.523)
 • Diende in 2022 samen met Senna Maatoug en Henk Nijboer (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het schrappen van enkele fiscale regelingen en een progressief tarief voor box 2 (36.128)
 • Diende in 2022 samen met Henk Nijboer (PvdA) een initiatiefnota in over de belastingmoraal in Nederland (36.273)
 • Was in 2023 woordvoerder van de fracties van GroenLinks en PvdA bij de algemene financiële beschouwingen

Dissenting voting behaviour
 • Stemde in 2018 als enige van zijn fractie tegen een motie-Baudet waarin om openbaarmaking werd gevraagd van overeenkomsten met de NAM uit 1963, 1975 en 1983

8.

Miscellaneous

Private life
 • Kwam als dienstweigeraar bij de GroenLinksfractie
 • Hij is grensrechter bij een voetbalvereniging

Membership of societies and associations
 • lid voetbalvereniging Silvolde (in zijn jeugd)
 • lid gymnastiekvereniging Avanti (in zijn jeugd)
 • lid en bestuurslid studievereniging Machiavelli te Amsterdam (als student)

Hobbies
 • mountain bike
 • voetbal (grensrechter bij SV Kadoelen)

9.

Publications

Publications
 • E. Ackerman e.a. (red.), "Knokken voor wat kwetsbaar is: liber amicorum Tom van der Lee" (2009)
 • Frank Hendrickx, "De man die wil knokken voor wat kwetsbaar is", de Volkskrant, 27 juni 2022