Mr.Drs. M. (Maarten) Groothuizen

foto Mr.Drs. M. (Maarten) Groothuizen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: D66
Source: Parlement.com.

Uit de rechterlijke macht afkomstig D66-Tweede Kamerlid, dat in die functie justitie ook als voornaamste werkterrein had. Hij was woordvoerder op het gebied van strafrecht, criminaliteitsbeleid, slachtofferhulp, kansspelen, auteursrecht en immigratie en asielbeleid. Voor hij in 2017 Kamerlid werd officier van justitie in Den Bosch, Breda en Arnhem en gemeenteraadslid in Nijmegen. Tevens was hij betrokken bij EU-missies in Kosovo en Oekraïne. Keerde na vier jaar terug naar de rechtspraak.

D66
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Maarten (Maarten)

Place and date of birth
Nijmegen, 14 September 1976

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Nijmegen, from 27 March 2014 until 16 January 2016
  • medewerker EU-missie in Oekraïne, from 18 January 2016 until January 2017
  • officier van justitie, arrondissementsparket Oost-Nederland te Arnhem, from January 2017 until March 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021
  • officier van justitie, arrondissementsparket Oost-Nederland te Arnhem, from April 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Derived functions
lid tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 February 2020

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
  • Nam in 2017 van Judith Swinkels de medeverdediging over van een door Foort van Oosten (VVD), Jeroen Recourt (PvdA) en Magda Berndsen (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over herziening van het stelsel van partneralimentatie. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. Het wetsvoorstel werd in 2019 aangenomen. (34.231)
  • Lanceerde in 2018 een actieplan over betere toegankelijkheid van de rechtelijke macht, met name voor mensen met een lagere opleiding
  • Diende in 2021 een initiatiefwetsvoorstel in over het vervallen van de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de minister ten aanzien van het Openbaar Ministerie. Dit voorstel bleef onafgedaan. (35.768)
 

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February 20, 2020.