K. Eland

foto K. Eland
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Bekwame en beminnelijke genie-officier, die er als minister van Oorlog in het kabinet-Pierson i in slaagde de plaatsvervanging bij de dienstplicht af te schaffen. Zijn legerhervorming strandde echter, omdat de Tweede Kamer een kortere oefentijd wenste. Hij bleek toch meer technocraat dan staatsman te zijn. Was voor hij minister werd commandant van de Stelling van Amsterdam. Vanaf 1905 een niet zo opvallend, maar wel zeer plichtsgetrouw Tweede Kamerlid, zowel in de plenaire vergaderingen als in de afdelingen. Hield zich ook toen alleen met militaire zaken bezig. Bleef tot zijn 79ste lid.

Liberale Unie
in de periode 1897-1918: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Kornelis

Place and date of birth
Klundert (N.Br.), 15 September 1838

Place and date of death
Utrecht, 8 August 1927

2.

Party/Movement

Party/Parties
Liberale Unie

3.

Main functions and occupations

 • directeur Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, from 1 October 1878 until 16 April 1891
 • docent versterkingskunst, telegraaf en spoorwegwezen, Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage
 • Commandant van de Stelling van Amsterdam, from 16 April 1894 until 31 July 1897
 • minister van Oorlog, from 31 July 1897 until 1 April 1901
 • minister van Marine ad interim, from 22 December 1897 until 12 January 1898 (na het aftreden van minister Jansen)
 • gepensioneerd, 1 August 1902
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1905 until 17 September 1918 (voor het kiesdistrict Arnhem)

Military rank (officer) (4/8)
 • luitenant-kolonel, from 1 March 1883 until 1 April 1891
 • kolonel, from 1 April 1891 until 16 March 1894
 • generaal-majoor, from 16 March 1894 until 1 August 1898
 • luitenant-generaal, from 1 August 1898 until 1 August 1902

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Derived functions (2/11)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VIII (Oorlog) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1917 en 1918)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from January 1917 until July 1917

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vrijwel uitsluitend over militaire aangelegenheden

Policy-making activities as minister
 • Kwam met wetsvoorstellen inzake de legerhervorming (wijziging Militiewet, herziening van de legerorganisatie, instelling van de Landweer en afschaffing van de schutterij).
 • Besloot in 1898 tot definitieve verplaatsing van de Artillerie Inrichting van Delft naar Hemburg (Zaandam)
 • Verzette zich in de Tweede Kamer tegen voorstellen tot bezuinigingen op bouwactiviteiten voor de Stelling van Amsterdam

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1898 samen met Goeman Borgesius een wijziging van de Militiewet tot stand, waardoor de plaatsvervanging bij de militie (remplacering) werd afgeschaft en de persoonlijke dienstplicht ingevoerd. Het stelsel van loting ter bepaling van wie werkelijk werden opgeroepen, bleef gehandhaafd. Uitgelotenen konden zich echter niet langer tegen betaling laten vervangen bij het vervullen van militaire dienst. Bedienaren van geestelijke ambten (priesters) kregen vrijstelling van dienstplicht.
 • Bracht in 1899 samen met Goeman Borgesius en Cort van der Linden de Oorlogswet 1899 (uitvoering artikel 187 der Grondwet) tot stand. Deze regelt de staat van oorlog en de staat van beleg. Bij de staat van beleg krijgt de opperbevelhebber verregaande bevoegdheden om in te grijpen in het maatschappelijk leven, bijvoorbeeld t.a.v. de vrijheid van meningsuiting, de distributie en de inrichting van en rond militaire versterkingen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad af na aanneming op 12 maart 1901 van een door hem onaanvaardbaar verklaard amendement-Van Gilse c.s. betreffende de opneming van verkorte diensttijd (van achtenhalve maand) in zijn ontwerp-Militiewet. Hij wilde een maximale diensttijd van twaalf maanden in de wet vastleggen (al achtte hij achtenhalve maand oefening voldoende). De Tweede Kamer nam het amendement-Van Gilse met 47 tegen 44 stemmen aan.

Private life
 • Een zwager van hem, J. Hora Adema, was burgemeester van respectievelijk Aalten, Hengelo en Harlingen

Campaign trail (3/7)
 • Versloeg in 1913 J.A. de Wilde (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1917 M.C. van Wijhe (sdp)
 • Was in 1918 geen kandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • C.K. Elout, "De Heeren in Den Haag" (2e reeks, 1909), p.3
 • "Het Vaderland", 9 en 16 aug. 1927
 • Onze Afgevaardigden, 1905, 1909 en 1913

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.