Herkiesbare bewindspersonen

Source: Parlement.com.

Een ministerschap i of staatssecretaris i is onverenigbaar met het lidmaatschap van Tweede en Eerste Kamer i. Iemand die bewindspersoon wordt, houdt op Kamerlid te zijn. Lang niet alle bewindspersonen stellen zich na hun kabinetsperiode (opnieuw) kandidaat voor de Tweede Kamer i.

Anderzijds zijn er soms bewindspersonen die niet uit de politiek kwamen, die na hun kabinetsperiode juist wel voor een kandidatuur kiezen of zelfs voor een parlementaire loopbaan. Die keuze wordt overigens vrij weinig gemaakt. Voorbeelden daarvan waren Ruud Lubbers i, Jos van Kemenade i, Elco Brinkman i, Jozias van Aartsen i, Mark Rutte i en Ronald Plasterk i.

Regelmatig kwam ook voor dat oud-bewindslieden wel terugkeerden in de Tweede Kamer, maar spoedig naar andere functies vertrokken. Zo werd PvdA'er Relus ter Beek i eind 1994 commissaris van de Koningin in Drenthe, verliet Hans van Mierlo i in 1998 spoedig de politiek en werd Ank Bijleveld i in 2011 commissaris van de Koningin in Overijssel. In 2017 verliet Jeroen Dijsselbloem bij het aantreden van een nieuw kabinet ook de Tweede Kamer. Een kandidatuur voor de Tweede Kamer betekent dus niet per definitie een voortgezette Haagse loopbaan.

In het overzicht zijn bij de aantallen ministers en staatssecretarissen ook de bewindslieden meegeteld van een partij die tussentijds de coalitie verliet.

 

kabinet

aantal ministers

aantal staatssecretarissen

verkiesbare ministers

verkiesbare staatssecretarissen

niet gekozen

Rutte IV i

19

8

4

3

 

Rutte III i

15

8

6

3

 

Rutte II i

13

7

4

3

 

Rutte I i

12

8

4

2

 

Balkenende IV i (incl. PvdA'ers)

16

10

6*

8**

 

Balkenende II/III i (incl. D66'ers)

19

7

5

3

 

Balkenende I i (incl. LPF'ers)

14

14

5

10

1

Kok II i

15

14

12***

10***

 

Kok I i

14

12

10

6

 

Lubbers III i

14

11

6****

5

 

Lubbers II i

14

11

9

7

 

Lubbers I i

14

15

11

10

 
  • Jan-Peter Balkenende nam zijn benoeming niet aan

** Jack de Vries nam zijn benoeming niet aan

*** Roger van Boxtel, Jan Pronk en Margot Vliegenthart namen hun benoeming niet aan

**** Hans Alders nam zijn benoeming niet aan

 

Meer over

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over Kamerleden of bewindspersonen, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v, of per politieke partij? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC i van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.