A.L. (Relus) ter Beek

foto A.L. (Relus) ter Beek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Drents PvdA-politicus en -bestuurder en oud-voorzitter van de PvdA-jongeren die zeventien jaar een vooraanstaand buitenland-woordvoerder van de Tweede Kamerfractie was en een belangrijke rol speelde bij de debatten over het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime en kernwapens. Minister van Defensie in het kabinet-Lubbers III i. Besloot in zijn Prioriteitennota tot inkrimping van de krijgsmacht en tot opschorting van de dienstplicht. Eerstverantwoordelijke voor de Nederlandse deelname aan de Golf-oorlog en voor uitzending van militairen in VN-verband naar Bosnië. Vanaf 1995 ruim dertien jaar Commissaris van de Koningin in Drenthe. Doortastend en strategisch politicus die echter ook van gezelligheid hield. Quiz- en wielerliefhebber.

PvdA
in de periode 1971-2008: lid Tweede Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Aurelus Louis (Relus)

Place and date of birth
Coevorden, 18 January 1944

Place and date of death
Assen, 29 September 2008

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1962

3.

Main functions and occupations

 • medewerker VARA (Vereniging van Arbeiders Radio-Amateurs), belast met verenigingswerk, from 1970 until February 1971
 • internationaal secretaris PvdA, from 4 February 1971 until 10 April 1975
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 7 November 1989
 • minister van Defensie, from 7 November 1989 until 22 August 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 1 January 1995
 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, from 1 January 1995 until 29 September 2008

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië
 • lid Raad van Toezicht Stichting "Koninklijk Militair-Historisch Museum", from April 2008 until September 2008

Derived functions (2/10)
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, around September 1983 until 1985
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 September 1986 until 7 November 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was buitenland-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie, met name voor vrede en veiligheid, non-proliferatievraagstukken en Zuidelijk Afrika
 • Interpelleerde op 27 april 1972 samen met Fred van der Spek (PSP) minister Boertien over het weigeren van subsidie aan het Angola Comité
 • Diende in 1978 samen met zijn fractiegenoten Arie van der Hek, Schelto Patijn en Marcel van Dam een initiatiefwetsvoorstel in om verspreiding van kernwapens tegen te gaan via een wijziging van de In- en Uitvoerwet. Dit voorstel bleef onafgedaan. (15.079)

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/9)
 • Was in december 1993 (samen met minister Kooijmans) verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen aan de VN van een Nederlands bataljon van de luchtmobielebrigade ter beveiliging van moslimbevolking in de enclave Srebrenica in Bosnië (22.181)
 • Bracht in 1994 samen met minister Van Thijn een wetsvoorstel tot stand ter overweging van wijziging de grondwettelijke defensiebepalingen. De tweede lezing werd in 1995 door zijn opvolger succesvol afgerond. (23.327)
 • Bracht in 1994 samen met minister Kooijmans een notitie uit over de betrokkenheid van het parlement bij uitzending van militaire eenheden. Uitgangspunt is daarbij de verantwoordingsplicht van de regering aan het parlement. Een besluit tot uitzending wordt per brief aan het parlement meegedeeld, waarna daarover op verzoek overleg kan plaatsvinden. De brief bevat het institutioneel kader van de operatie, en voorts doel, omvang, duur en beoogde middelen; de taakopdracht van de Nederlandse militairen en de financiële consequenties. (23.591)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1989 een wet in het Staatsblad waardoor de bepalingen over bevordering en ontslag van beroeps- en reserve-officieren te integreren in het Algemeen militair ambtenarenreglement. Door deze regulering wordt een moderner personeelsbeleid bij de krijgsmacht mogelijk. Het wetsvoorstel was ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Van Houwelingen. (21.220)
 • Bracht in 1991 samen met minister Van den Broek wetten tot Goedkeuring van verdragen (CSE-verdrag) over vermindering van conventionele strijdkrachten in Europa tot stand. Die verdragen leiden tot reductie van in totaal 45.000 stuks tanks, pantsergevechtsvoertuigen, artillerie, gevechtsvliegtuigen en aanvalshelicopters. Daarmee werd feitelijk het einde van koude oorlog gemarkeerd. (22.223, 22.224 & 22.319)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/9)
 • Werd in 1994 benoemd tot Commissaris van de Koningin, hoewel de vertrouwenscommissie de Doetinchemse burgemeester J. Fokkens als eerste had voorgedragen
 • In 1999 enige tijd uitgeschakeld wegens ziekte
 • Legde in augustus 2008 zijn werkzaamheden neer vanwege een geneeskundige behandeling

Private life
 • Toen Relus werd geboren, was zijn vader 58 jaar
 • Kreeg in 1965 een boete van vijftig gulden voor het ophangen van een spandoek bij het Van Heutszmonument in Coevorden
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Coevorden

Anecdotes and citations
 • Beleefde in oktober 1973 tijdens een bezoek aan de toenmalige Portugese kolonie Guinee-Bissau samen met Jan-Nico Scholten in een loopgraaf hachelijke momenten tijdens een bombardement. Dat verklaarde mede de goede band tussen hen beiden.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • NRC Handelsblad, 13 juni 1987
 • Ruud van Heese, "Een 'realo' binnen de PvdA. In memoriam Relus ter Beek 1944-2008", Trouw, 30 september 2008
 • B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, "De juiste keuzes voor de toekomst van de krijgsmacht. In memoriam Relus ter Beek (1944-2008)", in: "Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009", 141
 • L. Koops, "Relus ter Beek, een handelsreiziger in de politiek (1944-2008)" (2015)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.