Over deze site

Source: Parlement.com.

Op de website Parlement.com vindt u onafhankelijke informatie over de Nederlandse politiek en over de personen die daarin een rol spelen of hebben gespeeld. De website wordt mogelijk gemaakt door de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut. Deze website is niet verbonden aan en wordt niet gefinancieerd door politieke partijen en/of belangengroepen.

Parlement.com volgt de actualiteit op de voet maar laat zich niet leiden door de 'waan van de dag'. Nieuws wordt zoveel mogelijk in een politiek-bestuurlijke en historische context geplaatst. Parlement.com gaat hiermee vooral in op de achtergronden van het politiek bedrijf.

Voor actuele informatie over wat er dezer dagen in de Eerste en Tweede Kamer wordt behandeld of hoe een stemming gisteren is verlopen, kunt u terecht op de website van de Eerste Kamer en Tweede Kamer.

1.

Voor wie?

Deze website is bedoeld voor iedereen die in de landelijke politiek is geïnteresseerd, en dan niet alleen journalisten, ambtenaren en politici, maar ook burgers en (aankomende) kiezers. In het voortgezet onderwijs kan deze website uitstekend worden gebruikt bij de vakken geschiedenis en maatschappijwetenschappen. Ook studenten en wetenschappers kunnen voor wetenschappelijke onderzoeken over politieke ambtsdragers gebruik maken van de gegevens op Parlement.com en het biografisch archief.

2.

Actueel maar ook de achtergronden

Naast het in parlementair-historische context plaatsen van het nieuws, volgt de redactie van PDC jaarlijks een aantal grote thema's zoals de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de daaropvolgende kabinetsformatie, parlementaire enquêtes en Prinsjesdag.

De onafhankelijke redactie registreert en publiceert dagelijks wijzigingen in de personele sfeer (alle biografieën van politici, alle lidmaatschappen van Kamercommissies etc.). Daarnaast worden op de website ontwikkelingen besproken die van belang kunnen zijn voor de politieke en/of staatsrechtelijke positie van regering, kabinet, Eerste en Tweede Kamer en hun leden.

De wekelijkse columns van Bert van den Braak en Joop van den Berg die op Parlement.com worden gepubliceerd zijn geschreven op persoonlijke titel.

3.

Biografieën uit het Biografisch archief

De stichting PDC is een zelfstandige voortzetting van het voormalige Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden en partner van het Montesquieu Instituut. PDC verzamelt, redigeert en publiceert al tientallen jaren informatie over Kamerleden en bewindslieden in de vorm van een digitaal biografisch archief. Dit archief bevat alle personen (meer dan 5.000) die sinds 1796 tot op de dag van vandaag een rol spelen of hebben gespeeld in het landelijk bestuur zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden en leden van de Rekenkamer. In het kader van Tweede en Eerste Kamerverkiezingen worden ook gegevens verzameld over (kansrijke) kandidaten.

4.

Auteursrecht

Op alle teksten en beeldmateriaal is het auteursrecht van toepassing. Wilt u informatie overnemen, geheel, gedeeltelijk of in bewerkte vorm, voor eigen gebruik, publicatie of onderzoek, neemt u dan contact op met de redactie. Voor veel afbeeldingen geldt dat de rechthebbenden expliciet toestemming hebben gegeven voor publicatie op Parlement.com.

5.

Wie werken aan deze site?

Deze website bestaat sinds 1995 en is een initiatief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut. De redactie van PDC werkt vanuit diverse disciplines (waaronder staatsrecht en parlementaire geschiedenis).

PDC Informatie Architectuur verzorgde het functionele ontwerp, de bouw van de website en de onderliggende databases.

De Stichting PDC werkt als partner van het Montesquieu Instituut samen met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut Maastricht.

 

Meer over