Eerste Kamerverkiezingen 1986

Source: Parlement.com.

Op 20 mei 1986 kozen de Provinciale Statenleden i een nieuwe Eerste Kamer i. De verkiezing was nodig, vanwege aanneming van voorstellen in eerste lezing tot grondwetsherziening. De Eerste Kamer had tevergeefs aangedrongen op uitstel tot 1987. Voor het eerst stemden Statenleden uit Flevoland mee. Hoewel de samenstelling van de Staten nauwelijks was veranderd, verloor de VVD toch een zetel. In Drenthe vergisten twee VVD-Statenleden zich namelijk in het tijdstip van de verkiezing.

De PPR won een zetel, mede dankzij steun van drie Statenleden van de Friese Nationale Partij (FNP). Nieuw Eerste Kamerlid werd oud-PPR-Tweede Kamerlid Henk Waltmans i. Bij de SGP nam Abma i afscheid en volgde Holdijk i hem op. Nieuwkomer bij D66 was Hanneke Gelderblom i, terwijl Fenna Bolding i de plaats van Henk Hoekstra i overnam.

CDA, SGP, GPV en RPF hadden een lijstverbinding i. Door een vergissing van een Brabants CDA-Statenlid behield de SGP haar tweede zetel.

1.

Afgewezen verzoek tot uitstel

In 1985 werd in beide Kamers gevraagd of uitstel van de Eerste Kamerverkiezing i mogelijk was. Er zouden al in 1987 verkiezingen zijn, terwijl de (grondwettelijk voorgeschreven) verkiezingen in 1986 vrijwel als een formaliteit waren te beschouwen. De samenstelling van de Statencolleges was immers het zelfde als bij de verkiezingen van 1983. De Eerste Kamer nam unaniem een motie-Vis i c.s. aan waarin om uitstel tot 1987 werd gevraagd.

Minister Rietkerk i vroeg hierover advies aan de Raad van State i en liet in december 1985 weten dat de Raad adviseerde niet over te gaan tot uitstel van de verkiezingen. Niet-gelijktijdige verkiezingen bij ontbinding vanwege grondwetsherziening was volgens de Raad van State in strijd met de bedoeling en strekking van de Grondwet. Bovendien was er een grondwettelijke praktijk ontstaan van gelijktijdige verkiezing na grondwetsontbinding.

2.

Uitslag

In onderstaand overzicht is de verkiezingsuitslag per partij opgenomen.

 

Partij

1986

1983

verschil

CDA i

26

26

0

PvdA i

17

17

0

VVD i

16

17

-1

D66 i

6

6

0

PPR i

2

1

+1

CPN i

2

2

0

SGP i

2

2

0

PSP i

2

2

0

GPV i

1

1

0

RPF i

1

1

0

3.

Gekozenen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

 

Meer over