Mr. G. (Gerrit) Holdijk

foto Mr. G. (Gerrit) Holdijk
Source: Parlement.com.

Bescheiden, principiële, pijprokende jurist uit Uddel op de Veluwe, die vijfentwintig jaar een alom gerespecteerd Eerste Kamerlid voor de SGP was. Kwam uit een boerengezin. Hij combineerde het Eerste Kamerlidmaatschap achtendertig jaar met de functie van beleidsmedewerker van de SGP-Tweede Kamerfractie. Was daarnaast geruime tijd Statenlid in Gelderland. Als lid van een kleine fractie, één periode zelfs een eenmansfractie, woordvoerder bij honderden kamerdossiers. Hoewel zijn stem in de Senaat soms de doorslag kon geven, stelde hij zich altijd nuchter en zakelijk op.

SGP
in de periode 1986-2015: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First name

Gerrit (Gerrit)

2.

Personal data

Place and date of birth
Uddel (gem. Apeldoorn), 17 November 1944

Place and date of death
Uddel (gem. Apeldoorn), 30 November 2015

3.

Party/Movement

Party/Parties
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij)

4.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1972 until 1 December 2010
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 23 June 1987
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from 28 April 1987 until 10 March 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 1991 until 9 June 2015
 • fractievoorzitter SGP Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1995 until 9 June 2015 (vanaf 2011 eenmansfractie)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad voor de Overheid en Samenleving van de Nederlandse Hervormde Kerk, around 1991 and still in 2014
 • voorzitter adviesraad en lid bestuur zorgsteunpunt "Koningin Wilhelmina Hof" te Uddel, until 2015

Derived functions
plaatsvervangend lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 2011 until November 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Bleef in mei 2001 weg bij de kerkelijke inzegening van het huwelijk van prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst, de dochter van minister Brinkhorst van Landbouw vanwege diens MKZ-beleid. Hij wilde voorkomen dat hij de minister de hand moest schudden.

Private life (3/4)
 • In 1969 slaagde hij erin samen met zijn toen 60-jarige moeder twee (roof)overvallers uit huis te verjagen
 • Vanwege de voorgenomen fusie van CHU met de KVP (en ARP) stapte hij over naar de SGP
 • Woonde vanwege een ernstige ziekte in de periode juli-oktober 2014 geen vergaderingen bij. Voerde in december dat jaar voor het eerst weer het woord.

Campaign trail
 • Was in 1982 nummer vier op de SGP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en in 1986, 1989 en 1994 nummer vijf

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.