Mr. J.J. (Jan) Vis

foto Mr. J.J. (Jan) Vis
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer/Dijkstra
Source: Parlement.com.

Staatsrechtgeleerde die lange tijd een vooraanstaande D66-senator was. Aanvankelijk parlementair journalist bij onder meer NRC Handelsblad en later hoogleraar staatsrecht in Groningen. Als Eerste Kamerlid mede-initiatiefnemer van een voorstel voor een enquête en interpellant, toen minister Deetman i buiten de Kamervergadering met aftreden had gedreigd om zo de CDA-fractie onder druk te zetten. Vooral door een heldere betoogtrant en een sterk analytisch vermogen had hij in de Senaat veel gezag. Had in 1994 als informateur een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het eerste paarse kabinet i. Sloot zijn loopbaan af als staatsraad. Mede-auteur van een standaardwerk over parlementaire geschiedenis.

D66
in de periode 1980-2003: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Jacob Jan (Jan)

Place and date of birth
Wormerveer, 30 October 1933

Place and date of death
Zeist, 24 January 2011

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1967 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • politiek redacteur GPD (Gemeenschappelijke Persdienst), from September 1963 until 1969
 • politiek redacteur "NRC Handelsblad", from 1969 until 1 April 1973
 • lector staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, from 1 April 1973 until 1 January 1980
 • hoogleraar staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, from 1 January 1980 until 1 March 1995 (na vervallen onderscheid lector/hoogleraar)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1980 until 1 March 1995
 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 3 December 1985 until 1 March 1995
 • lid Raad van State, from 1 March 1995 until 1 November 2003

cabinet formation
 • informateur, from 14 May 1994 until 27 June 1994 (met K.G. de Vries en G.M.V. van Aardenne)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid presidium Staatscommissie inzake Dualisme en lokale democratie (Staatscommissie-Elzinga), from 25 September 1998 until January 2000
 • lid Raad van Toezicht Stichting Arta-Lievegoedgroep, around August 2001

Derived functions
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, from November 1981
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 3 December 1985 until 1 March 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken, financiën en hoger onderwijs van de D66-Eerste Kamerfractie
 • Was in 1981 met Jan Mol (PvdA) en Boy Trip (PPR) mede-indiener van een voorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar contracten over de verwerking van radioactief afval uit Nederland in Frankrijk en Groot-Brittannië. Het voorstel werd verworpen.
 • Interpelleerde op 15 november 1988 samen met Bas de Gaaij Fortman (PPR) minister Deetman over de gang van zaken rond de Harmonisatiewet WO/HBO

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als (in)formateur
 • Kreeg op 14 mei 1994 samen met De Vries (PvdA) en Van Aardenne (VVD) het verzoek om op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de vorming van een kabinet van PvdA, VVD en D66. Op 26 juni 1994 rapporteerden zij dat vorming van zo'n kabinet niet mogelijk was gebleken. Overeenstemming was wel bereikt over vrijwel alle niet-financieel-economische onderwerpen. Tevens was een beleidspakket in de financieel en sociaal-economische sector als basis voor samenwerking aanvaard. De VVD maakte echter bezwaren tegen belangrijke onderdelen van het pakket, zoals de ombuigingen op defensie, de investeringen in de infrastructuur, en de ombuigingen in de sociale zekerheid.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Minister Van Veen van Onderwijs hield zijn benoeming tot lector enige tijd tegen, omdat hij niet gepromoveerd was

Campaign trail
 • Werd in 1980 en 1981 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

9.

Publications

Publications
 • Hubert Smeets, "Een echte cultuurdemocraat", NRC Handelsblad, 26 januari 2011
 • J.Th.J. van den Berg, "Politicus op verzoek. Jan Vis (1933-2011)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011, 143
 • Ned. Patriciaat, 1992

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.