H.G. (Hette) Abma

foto H.G. (Hette) Abma
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Hervormde dominee (Gereformeerdebonder) en SGP-voorman met kenmerkend zwart pak en donkere domineesstem. Kwam in 1963 in de Tweede Kamer en volgde in 1971 Ir. Van Dis i op als fractievoorzitter. Bleef daarnaast actief als predikant. Diende in 1979 met de GPV'er Verbrugh i een, overigens kansloos, initiatiefwetsvoorstel in over bescherming van ongeboren leven, als alternatief voor de abortusvoorstellen van PvdA en D66 en van het kabinet-Van Agt i. Stapte in 1981 over naar 'de overzijde van het Binnenhof'. Bleef ook in de Kamer allereerst dominee, die vaak citeerde uit de Bijbel. Als hij als Kamerlid sprak, richtte hij vaak de blik omhoog, het hoofd schuin achterover gebogen. Minzame en gerespecteerde 'getuigende' politicus.

SGP
in de periode 1963-1987: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First names

Hette Gerrit (Hette)

2.

Personal data

Place and date of birth
Wouterswoude (gem. Dantumadeel, Frl.), 23 January 1917

Place and date of death
Putten, 2 January 1992

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie) (van huis uit)
 • SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), from 1952

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 July 1963 until 10 June 1981
 • lid gemeenteraad van Gouda, from 6 September 1966 until 1 January 1970
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 April 1971 until 24 May 1981
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 3 June 1986
 • fractievoorzitter SGP Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 1 June 1981 until 27 May 1986
 • lid gemeenteraad van Putten, from 7 September 1982 until April 1987 (gezamenlijke fractie van RPF en SGP)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Landelijke Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
 • voorzitter Nederlandse Hervormde Bond voor Inwendige Zending, around 1970

Derived functions (2/3)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van het lid Beckers-de Bruijn inzake dierenbeschermingsbepalingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 April 1978 until 10 June 1981
 • lid bijzondere commissie van onderzoek naar de kennis, die personen hadden van het oorlogsverleden van mr. W. Aantjes en de wijze waarop deze kennis was verkregen en gehanteeerd werd (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from December 1978 until August 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Interpelleerde op 14 mei 1974 minister Van Agt over het verschijnsel burgerlijke ongehoorzaamheid
 • Diende in 1979 samen met A.J. Verbrugh (GPV) een initiatiefwetsvoorstel in inzake levensbescherming van de menselijke vrucht. Dit voorstel werd in 1980 in de Tweede Kamer verworpen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd op 2 juli toegelaten als Tweede Kamerlid, maar pas op 31 juli beëdigd.
 • Aanvankelijk maakte de Hervormde kerk bezwaar dat hij zijn predikantsambt ook als Kamerlid (parttime) zou blijven uitoefenen. Uiteindelijk werd hierin in 1964 toegestemd.
 • Leidde sinds 1985 de politieke groepering Gereformeerde Gezindte Putten (GGP) die samenwerkte met de RPF en die daarmee inging tegen de lijn van SGP-kiesvereniging Putten

Private life
 • Hij kwam door zijn schoonvader dominee H.A. Leenmans, die lid was van het hoofdbestuur van de SGP, in de politiek
 • Nam in december 1969 ontslag als raadslid omdat dit niet langer was te combineren met het Kamerwerk

Campaign trail
 • Werd in 1981 door Groep IV (Zuid-Holland) tot Eerste Kamerlid gekzoen

Pseudonyms and nicknames
"De Dominee"

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.