Dr. A.J. (Bart) Verbrugh

foto Dr. A.J. (Bart) Verbrugh
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

GPV-voorman. Scheikundige die werkzaam was in Nederlands-Indië en tijdens de Japanse bezetting in een kamp zat. Na de oorlog leraar fysische chemie aan een HTS in Dordrecht en later adjunct-directeur van die school. Jarenlang secretaris van het GPV. Kwam in 1971 als tweede GPV'er naast Jongeling i in de Tweede Kamer en volgde hem in 1977 op als fractieleider. Had minder 'het gehoor' van de Kamer dan zijn veel bekendere voorganger. Maakte deel uit van de Staatscommissie-Cals/Donner i.

GPV
in de periode 1971-1981: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Albertus Johannes (Bart)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 19 July 1916

Place and date of death
Dordrecht, 5 February 2003

3.

Party/Movement

Party/Parties
GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)

4.

Main functions and occupations

 • leraar fysische scheikunde en atoomfysica, Hogere Technische School te Dordrecht, from 1947 until 1971
 • adjunct-directeur, Hogere Technische School te Dordrecht, from 1958 until 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 10 June 1981
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 May 1977 until 26 May 1981 (eenmansfractie)

Internment
geïnterneerd (tijdens Japanse bezetting)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • deeltijd-leraar fysische scheikunde en atoomfysica, Hogere Technische School te Dordrecht, from 1971 until August 1981
 • lid Adviescommissie voor vreemdelingenzaken, from 1981 until 1986

Derived functions
voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet op het wetenschappelijk onderwijs voor de krijgsmacht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 April 1978 until 10 June 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Interpelleerde op 18 juni 1974 minister Vredeling en staatssecretaris Stemerdink over bezuinigingen op de defensie-uitgaven
 • Diende in 1979 samen met H.G. Abma (SGP) het initiatiefwetsvoorstel levensbescherming menselijke vrucht in. Dit voorstel werd in 1980 door de Tweede Kamer verworpen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in de jaren vijftig lijsttrekker van het GPV bij de Statenverkiezingen in Zuid-Holland
 • Zette zich net als zijn voorganger Jongeling sterk in voor de rechten van het volk van West-Irian (voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea)
 • Kwam op 8 maart 1979 tijdens het debat over het mogelijke NSB-lidmaatschap van Luns in conflict met PvdA-fractievoorzitter Den Uyl toen hij een vergelijking trok tussen de SDAP en de NSB in 1933. Volgens hem had de SDAP zich ten goede en de NSB zich ten kwade ontwikkeld. Den Uyl noemde die vergelijking 'schandelijk'.

Private life
 • Had een slecht gezichtsvermogen
 • Zijn moeder overleed 27 februari 1927. Zijn vader hertrouwde in 1928.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.