Dr. A.J. (Bart) Verbrugh

foto Dr. A.J. (Bart) Verbrugh
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

GPV-voorman. Scheikundige die werkzaam was in Nederlands-Indië en tijdens de Japanse bezetting in een kamp zat. Na de oorlog leraar fysische chemie aan een HTS in Dordrecht en later adjunct-directeur van die school. Jarenlang secretaris van het GPV. Kwam in 1971 als tweede GPV'er naast Jongeling i in de Tweede Kamer en volgde hem in 1977 op als fractieleider. Had minder 'het gehoor' van de Kamer dan zijn veel bekendere voorganger. Maakte deel uit van de Staatscommissie-Cals/Donner i.

GPV
in de periode 1971-1981: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Albertus Johannes (Bart)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 19 July 1916

Place and date of death
Dordrecht, 5 February 2003

2.

Party/Movement

Party/Parties
GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)

3.

Main functions and occupations

 • research-chemicus, proefstation West-Java van de Rubber-stichting te Buitenzorg (Ned.-Indië), from 1940 until 1946
 • leraar fysische scheikunde en atoomfysica, Middelbare (later Hogere) Technische School te Dordrecht, from 1947 until 1971
 • adjunct-directeur, Hogere Technische School te Dordrecht, from 1958 until 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 10 June 1981
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 May 1977 until 26 May 1981 (eenmansfractie)

Internment
geïnterneerd (tijdens Japanse bezetting)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • deeltijd-leraar fysische scheikunde en atoomfysica, Hogere Technische School te Dordrecht, from 1971 until August 1981
 • lid Adviescommissie voor vreemdelingenzaken, from 1981 until 1986

Derived functions
voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet op het wetenschappelijk onderwijs voor de krijgsmacht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 April 1978 until 10 June 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Interpelleerde op 18 juni 1974 minister Vredeling en staatssecretaris Stemerdink over bezuinigingen op de defensie-uitgaven
 • Voerde in oktober 1974 het woord bij de algemene politieke beschouwingen over de begroting 1975
 • Diende in 1979 samen met H.G. Abma (SGP) het initiatiefwetsvoorstel levensbescherming menselijke vrucht in. Dit voorstel werd in 1980 door de Tweede Kamer verworpen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Zette zich net als zijn voorganger Jongeling sterk in voor de rechten van het volk van West-Irian (voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea)
 • Bepleitte een dialoog met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, was voorstander van erkenning van de zgn. 'thuislanden' (zoals Transkei) en van culturele scheiding tussen blanken en zwarten in Zuid-Afrika, en stond afwijzend tegenover anti-apartheidsactivisten zoals bisschop Tutu.
 • Kwam op 8 maart 1979 tijdens het debat over het mogelijke NSB-lidmaatschap van Luns in conflict met PvdA-fractievoorzitter Den Uyl toen hij een vergelijking trok tussen de SDAP en de NSB in 1933. Volgens hem had de SDAP zich ten goede en de NSB zich ten kwade ontwikkeld. Den Uyl noemde die vergelijking 'schandelijk'.

Private life
 • Had een slecht gezichtsvermogen
 • Zijn moeder overleed 27 februari 1927. Zijn vader hertrouwde in 1928.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Roel Leentvaar, "Albertus Johannes Verbrugh", in: Dordts Biografisch Woordenboek (digitaal) (2017)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.