Dr. H.J.G. (Henk) Waltmans

foto Dr. H.J.G. (Henk) Waltmans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Uit de KVP afkomstige Limburgse medeoprichter en parlementariër van de PPR. Was journalist, docent en cursusleider. Als oprichter van de Stichting Europa Huis een overtuigd Europeaan. Als Kamerlid actief op het gebied van de buitenlandse politiek en defensie, maar ook woordvoerder binnenlandse zaken. Geducht deelnemer aan debatten over kernbewapening. Na zijn Tweede Kamerlidmaatschap burgemeester van Landsmeer en korte tijd, mede dankzij steun van de Friese nationalisten, lid van de Senaat.

PPR
in de periode 1972-1987: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personal data

Place and date of birth
Brunssum, 28 March 1930

Place and date of death
Breda, 4 May 2013

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 1968 until 1 January 1991
 • partijloos, from 1 January 1991 (trad niet toe tot Groen Links)

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 3 June 1970 until 5 June 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 8 June 1977
 • lid Europees Parlement, from 16 September 1976 until 17 October 1977 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1977 until 16 September 1982
 • burgemeester van Landsmeer, from 16 January 1984 until 1 January 1991
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 23 June 1987
 • burgemeester van Landsmeer, from 1 January 1991 until 1 April 1994 (na samenvoeging van delen van de gemeente Landsmeer met de gemeente Ilpendam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Stichting Welzijn te Oosterhout
 • lid Hogeschoolraad, Katholieke Hogeschool Tilburg

Derived functions (2/3)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de Spreiding van Rijksdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1978 until September 1981
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 September 1979 until 16 September 1982

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Interpelleerde op 3 december 1981 minister Van der Stoel over het Nederlandse standpunt over de toetreding van Spanje tot de NAVO
 • Interpelleerde op 11 maart 1982 minister Van Mierlo over NAVO-marine-oefeningen in de Golf van Mexico

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Werd in 1986 Eerste Kamerlid nadat Jaap de Jong, die met voorkeurstemmen in Zuid-Holland en Gelderland was gekozen, zich had teruggetrokken. Waltmans had onder meer stemmen gekregen van de leden van de Friese Nationale Partij in de Staten van Friesland, omdat zij hem als goede behartiger beschouwden voor regionale belangen.
 • Werd in 1991 genoemd als kandidaat voor de Eerste Kamer voor het Landelijke platform van Provinciale Groeperingen. Zijn kandidatuur stuitte echter op bezwaren van de Partij Nieuw Limburg.
 • In 1991 raakte hij in opspraak toen het Algemeen Dagblad herinnerde aan zijn activiteiten in het begin van de jaren vijftig als voorzitter van de nationalistische Heelnederlandse Jongerenbewegingen en als hoofdredacteur van het Pennoen. De gemeenteraad van Landsmeer beschouwde die echter als jeugdzonden en maakte er geen probleem van.

Private life
 • Voerde in 1962 actie tegen annexatie door Maastricht van de gemeente Heer
 • Oprichter van Stichting Europa Huis in Nederland, een volkshogeschool
 • Een oudere broer van hem was priester (kapelaan)

Anecdotes and citations
 • Toen de PPR in 1990 opging in GroenLinks zei hij: "ze hebben mijn partij ten grave gedragen. Ik stond met lege handen bij de kist". Hij bleef daarna partijloos.

Campaign trail
 • Was in 1982 derde op de PPR-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen en werd niet herkozen, omdat de PPR van drie naar twee zetels ging. Op de ontwerp-kandidatenlijst was hij op de 17e plaats gezet.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.