Tweede Kamerfractie Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)

De VDB i was van 17 september 1901 tot 9 februari 1946 in de Tweede Kamer i vertegenwoordigd. In de jaren 1905-1908 en 1933-1937 was de VDB regeringspartij. In 1913-1918 waren er VDB-ministers, maar beiden braken na enige tijd met hun partij. In februari 1946 ging de VDB-fractie op in die van de nieuwopgerichte Partij van de Arbeid i.

De middelgrote VDB-fractie (circa zes zetels) stond kwalitatief hoog aangeschreven. Aanvankelijk waren vooral juristen (Van Raalte i, Smidt i, Limburg i) goed vertegenwoordigd. De fractie telde verder altijd een onderwijsdeskundige, lange tijd de Amsterdammer Theo Ketelaar i. Vanwege de electorale positie was er ook steeds een Groninger in de fractie te vinden, eerst Teenstra i en later Ebels i en de graanhandelaar Schilthuis i.

In de VDB-fractie zat steeds een vrouwelijk lid. Vanaf 1922 was dat Betsy Bakker-Nort i en in de periode 1928-1933 voegde Mien van Itallie-van Embden i zich daar bij.

1.

Overzicht fractievoorzitters

In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

fotonaamaanvang functieeinde functie
A.M. JoekesA.M. (Dolf) Joekes19381946
P.J. OudP.J. (Pieter) Oud19371938
A.M. JoekesA.M. (Dolf) Joekes19331937
 

Meer over