Th.M. (Theo) Ketelaar

foto Th.M. (Theo) Ketelaar
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Amsterdam
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand Amsterdams Tweede Kamerlid. Werd in 1897 voor de Radicale Bond gekozen. In de VDB-fractie, waarvan hij sinds 1901 deel uitmaakte, de onderwijsspecialist en verder onder meer financieel woordvoerder. Was zelf werkzaam geweest in het onderwijs en jarenlang voorzitter van de Bond van Nederlandse Onderwijzers. Groot voorstander van openbaar onderwijs en zeer begaan met het lot van kinderen. Naast Kamerlid ook gedeputeerde van Noord-Holland en enige tijd wethouder van onderwijs in Amsterdam. Humoristisch redenaar met een Amsterdamse tongval, die door zijn ontwapende oprechtheid soms het enfant terrible van de Kamer was.

Radicale Bond, VDB
in de periode 1897-1936: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Theodore Matthieu (Theo)

Place and date of birth
Amsterdam, 6 May 1864

Place and date of death
Amsterdam, 27 June 1936

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Radicale Bond, until March 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), from 17 March 1901

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1897 until 27 June 1936 (1897-1918 voor het kiesdistrict Amsterdam V)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 3 September 1907 until 7 May 1912 (gekozen in district VIII)
 • lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, from 7 May 1912 until 3 July 1923
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 2 September 1923 until 27 June 1936
 • wethouder (van onderwijs, burgerlijke stand en bevolkingsregister; later kunstzaken) van Amsterdam, from 13 September 1927 until 1 September 1931

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Toezicht op het middelbaar onderwijs te Amsterdam, around 1927
 • lid Staatscommissie inzake concentratie van scholen voor bijzonder lager onderwijs, from 4 February 1936 until 27 June 1936

Derived functions (2/9)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk V (Binnenlandse Zaken) 1933 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1934, 1935 en 1936)

Honorary positions
lid erecomité Internationale Radio-Tentoonstelling Amsterdam, 1926

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Een door hem ingediend en door minister De Visser overgenomen amendement leidde tot instelling van de oudercommissie in het openbaar onderwijs
 • Interpelleerde in 1928 mnister Waszink over de schoolkwestie in Ootmarsum
 • Bleef voorstander van ontwapening, ook toen zijn partij dat standpunt in 1936 had losgelaten

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Als oudste lid in jaren vanaf 1933 enige keren waarnemend Tweede Kamervoorzitter

Anecdotes and citations
 • Toen een motie-Kersten (SGP) over een verbod op bioscopen met algemene stemmen was verworpen, gaf hij op de uit de zaal opklinkende vraag "Waar is Kersten?" als antwoord: "Naar de bioscoop!".

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1909 na herstemming P.J.M. Aalberse (r.k.)
 • Versloeg in 1913 na herstemming A.H. Gerhard (sdap)
 • Versloeg in 1917 J. Schrijver (comité anti-grondwetsherziening) en D. Wijnkoop (sdp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Augur, "Redenaars en sprekers", in: Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire Schetsen" (1901), 104
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel I, 200-201
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • "Het Vaderland", 28 juni 1936
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901, 1905, 1909 en 1913

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.