Dr. D. (Dirk) Bos

foto Dr. D. (Dirk) Bos
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Voorman van de vrijzinnig-democraten en in de jaren 1913-1916 leider van de vrijzinnige concentratie, het samenwerkingsverband met de drie liberale partijen. Onderwijzer, bankier en handelaar uit Oost-Groningen. Actief op velerlei maatschappelijke terreinen (onder andere het onderwijs, de middenstand en de kunsten). Vooraanstaand vrijzinnig-democratisch Tweede Kamerlid. Volgde in 1913 Drucker i op als politiek leider van de VDB. Zijn poging in 1913 om een kabinet te vormen, waarvan ook sociaaldemocraten deel uitmaakten, strandde op de weigering van de SDAP. Als voorzitter van de Bevredigingscommissie i speelde hij een belangrijke rol bij de wijziging van het onderwijshoofdstuk in de Grondwet. Overleed echter vóór hij de resultaten daarvan kon zien.

VDB
in de periode 1901-1916: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First name

Dirk (Dirk)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 13 September 1862

Place and date of death
's-Gravenhage, 6 May 1916

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Unie, until February 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), from 17 March 1901 (medeoprichter)

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Winschoten, from February 1893 until 5 June 1907
 • schoolopziener, arrondissement Winschoten, from 16 October 1895 until 1 January 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1901 until 6 May 1916 (voor het kiesdistrict Winschoten)
 • fractievoorzitter VDB Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 June 1913 until 6 May 1916

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 11 July 1913 until 25 July 1913 (poging mislukt)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Centrale Commissie voor ontwikkeling en ontspanning der gemobiliseerde troepen, from September 1914 until 1916
 • voorzitter Staatscommissie ter voorbereiding van een belasting op oorlogswinst, from October 1915 until 23 February 1916

Derived functions (2/13)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1915 until November 1915
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de ontwerp-Octrooiwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Pleitte in 1901 voor het instellen van een onderzoekscommissie die de samenhang tussen de verschillende vormen van onderwijs in kaart moest brengen
 • Diende in 1916 een initiatiefwetsvoorstel in inzake een heffing van een buitengewone belasting ter dekking van oorlogsuitgaven; dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Slaagde in 1913 niet in formatie van een links kabinet door weigering van de SDAP

Private life
Was medeoprichter vereniging "Het Vrije Ruilverkeer", 1896

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1905 J.F. Heemskerk (arp)
 • Versloeg in 1909 J.F. Heemskerk (arp) na herstemming
 • Werd in 1913 in de districten Winschoten en Groningen gekozen en nam zitting voor Winschoten. Versloeg in Winschoten L.M. Hermans (sdap) na herstemming en in Groningen G.W. Sannes (sdap), eveneens na herstemming.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.