Dr. D. (Dirk) Bos

foto Dr. D. (Dirk) Bos
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Voorman van de vrijzinnig-democraten en in de jaren 1913-1916 leider van de vrijzinnige concentratie, het samenwerkingsverband met de drie liberale partijen. Onderwijzer, bankier en handelaar uit Oost-Groningen. Actief op velerlei maatschappelijke terreinen (onder andere het onderwijs, de middenstand en de kunsten). Vooraanstaand vrijzinnig-democratisch Tweede Kamerlid. Volgde in 1913 Drucker i op als politiek leider van de VDB. Zijn poging in 1913 om een kabinet te vormen, waarvan ook sociaaldemocraten deel uitmaakten, strandde op de weigering van de SDAP. Als voorzitter van de Bevredigingscommissie i speelde hij een belangrijke rol bij de wijziging van het onderwijshoofdstuk in de Grondwet. Overleed echter vóór hij de resultaten daarvan kon zien.

VDB
in de periode 1901-1916: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Dirk (Dirk)

Place and date of birth
Groningen, 13 September 1862

Place and date of death
's-Gravenhage, 6 May 1916

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Unie, until February 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), from 17 March 1901 (medeoprichter)

3.

Main functions and occupations

 • mededirecteur Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam, from 1890 (medeoprichter samen met zwager J.N.F. Wilkens)
 • firmant groothandel in koffie en thee "O. de Wiljes" te Winschoten, from 1893
 • lid gemeenteraad van Winschoten, from February 1893 until 5 June 1907
 • schoolopziener, arrondissement Winschoten, from 16 October 1895 until 1 January 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1901 until 6 May 1916 (voor het kiesdistrict Winschoten)
 • fractievoorzitter VDB Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 June 1913 until 6 May 1916

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 11 July 1913 until 25 July 1913 (poging mislukt)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Centrale Commissie voor ontwikkeling en ontspanning der gemobiliseerde troepen, from September 1914 until 1916
 • voorzitter Staatscommissie ter voorbereiding van een belasting op oorlogswinst, from October 1915 until 23 February 1916

Derived functions (2/13)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1914 until November 1914
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1915 until November 1915

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over onderwijs, financiën, sociale en economische zaken. Ook koloniale zaken werden voor 1905 en na 1915 vaak aan hem toevertrouwd
 • Pleitte in 1901 voor het instellen van een onderzoekscommissie die de samenhang tussen de verschillende vormen van onderwijs in kaart moest brengen
 • Diende in 1916 een initiatiefwetsvoorstel in inzake een heffing van een buitengewone belasting ter dekking van oorlogsuitgaven; dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Slaagde in 1913 niet in formatie van een links kabinet door weigering van de SDAP

Private life
 • Was medeoprichter vereniging "Het Vrije Ruilverkeer", 1896

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1905 J.F. Heemskerk (arp)
 • Versloeg in 1909 J.F. Heemskerk (arp) na herstemming
 • Werd in 1913 in de districten Winschoten en Groningen gekozen en nam zitting voor Winschoten. Versloeg in Winschoten L.M. Hermans (sdap) na herstemming en in Groningen G.W. Sannes (sdap), eveneens na herstemming.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • C.K. Elout, "De Heeren in Den Haag" (2e reeks, 1909), 50
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel I, 38-39
 • E. van Raalte, "Dr. D. Bos, leven en werken van een Nederlands staatsman" (1962)
 • P. Hoekman, "Bos, Dirk", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel VIII, 7
 • W.R.H. Koops, "Bos, Dirk (1862-1916)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 51
 • Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909 en 1913

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

archivalia
archief-Bos, Nationaal Archief (inventaris W. Visser, 1956)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.