Mr. J. Limburg

foto Mr. J. Limburg
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Source: Parlement.com.

Knap jurist en gerenommeerde advocaat uit een joods middenstandsgezin, die als veelzijdig vrijzinnig-democratisch Tweede Kamerlid onder meer een initiatiefwet tot stand bracht over de toegang voor hbs'ers tot de universiteit. Werd in 1905 Kamerlid en wist zijn zetel daarna - soms met moeite - te behouden, onder andere via het rode district Schoterland. Was tevens ruim achttien jaar gedeputeerde van Zuid-Holland. Trad in 1916 terug als fractiesecretaris nadat Marchant i, die veel militanter was dan hij, tot fractievoorzitter was gekozen. Slaagde er in 1926 net niet in een 'zakenkabinet' te formeren waarin hijzelf minister van Justitie zou worden. Deze formatiepoging leidde tot een breuk met zijn partij. Werd daarna staatsraad.

VDB
in de periode 1905-1940: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

1.

First name

Joseph

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 29 December 1866

Place and date of death
's-Gravenhage, 15 May 1940

3.

Party/Movement

Party/Parties
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), until February 1926

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1905 until 17 September 1918 (1905-1909 voor het kiesdistrict 's-Gravenhage I, 1909-1913 voor het kiesdistrict Schoterland, 1913-1918 voor het kiesdistrict Groningen)
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, from 3 July 1907 until 15 March 1926
 • lid Raad van State, from 1 May 1926 until 15 May 1940 (benoemd bij K.B. van 10 april 1926)

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 23 January 1926 until 26 April 1926 (poging mislukt)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid commissie belast met het afnemen van het examen voor benoembaarheid tot gezantschapssecretaris der tweede klasse, from 20 November 1937 until 15 May 1940
 • lid Technische Commissie intellectuele toenadering tussen Nederland en België, around 1938

Derived functions (2/8)
 • lid afdeling Sociale zaken (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid onder meer bezig met justitie, arbeidszaken en onderwijs
 • Bracht in 1917 met Albarda (SDAP), Bongaerts (R.K.) en De Savornin Lohman (CHU) een initiatiefwet tot wijziging van de Hoger-Onderwijswet tot stand, waardoor afgestudeerden aan de HBS toegang kregen tot de universitaire studies wis- en natuurkunde en geneeskunde

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was in 1923 een serieuze kandidaat voor het burgemeesterschap van Rotterdam, maar bedankte daarvoor
 • In 1926 (26 februari) mislukte zijn poging om een kabinet te vormen op het allerlaatste moment. De namen van de ministers waren al bekend, maar de CHU weigerde in te stemmen met de oplossing voor het geschil over het gezantschap bij de Paus. Hij was zelf de beoogde minister van Justitie.
 • Trad uit de VDB, omdat Marchant zich afkeurend had uitgelaten over zijn poging een extraparlementair kabinet te vormen

Private life
Er waren vermoedens dat hij op 15 mei 1940 zelfmoord pleegde. Uit het medisch attest over zijn overlijden blijkt echter dat dit niet zo was. Een in Den Haag wonende neef van hem pleegde wel zelfmoord.

Campaign trail (3/8)
 • Versloeg in 1913 bij naverkiezingen in het district Groningen E. Rugge (sdap). Werd gekozen, nadat D. Bos geopteerd had voor Winschoten.
 • Versloeg in 1917 S. van Houten (comité anti-grondwetsherziening) en G. Sterringa (sdp)
 • Was in 1918 tweede op de VDB-kandidatenlijst in de westelijke provincies, maar werd niet gekozen omdat E.A. van Beresteyn meer (voorkeur)stemmen kreeg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.