Mr.dr. A.M. (Dolf) Joekes

foto Mr.dr. A.M. (Dolf) Joekes
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande VDB- en later PvdA-politicus. Geboren in Nederlands-Indië waar hij bij een spoorwegmaatschappij werkte. Kwam in 1925 in de Kamer en was vanaf 1933 fractievoorzitter tijdens het de kabinetten-Colijn waaraan ook de VDB met Oud i op financiën deelnam. Na de oorlog kozen Joekes en Oud wel voor de stap naar de PvdA, maar bedankte Oud daarvoor al spoedig. In de PvdA-fractie steunde Joekes de Indië-politiek hoewel hij altijd gematigd voorstander van zelfstandigheid van Indië was geweest. Als minister van Sociale Zaken in de kabinetten-Drees I i en Drees II i bracht hij belangrijke wetten tot stand zoals de Wet op de ondernemingsraden en de Werkloosheidswet. Stond bekend als een innemende gentleman, maar kropte gevoelens van onvrede soms te veel op.

VDB, PvdA
in de periode 1925-1960: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, lid Raad van State

1.

First names

Adolf Marcus (Dolf)

2.

Personal data

Place and date of birth
Boea (Sumatra, Ned.-Indië), 5 May 1885

Place and date of death
's-Gravenhage, 1 April 1962

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1925 until 7 August 1948
 • fractievoorzitter VDB Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 June 1933 until 20 September 1937
 • fractievoorzitter VDB Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 October 1938 until 9 February 1946
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 5 September 1939 until 1 September 1941
 • minister van Sociale Zaken, from 7 August 1948 until 15 September 1951 (naam departement gewijzigd)
 • minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, from 15 September 1951 until 2 September 1952
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 July 1952 until 1 November 1952
 • lid Raad van State, from 1 November 1952 until 1 June 1960 (benoemd bij K.B. van 21 oktober 1952)

Internment
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 5 May 1942 until December 1942
 • geïnterneerd strafgevangenis te Scheveningen, from 1 April 1943 until April 1944
 • geïnterneerd concentratiekamp te Buchenwald (Dld.), from April 1944 until April 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid College van Rijksbemiddelaars, from 1 May 1947 until July 1948
 • lid Nederlandse delegatie rijksconferentie met Suriname en Curaçao, from January 1948

Derived functions (2/17)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)
 • lid afdeling Wederopbouw en Volkshuisvesting (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Voerde in december 1946 namens zijn fractie het woord in het debat over het Akkoord van Linggadjati. Was in 1947-1948 woordvoerder Indische aangelegenheden van de PvdA-fractie.
 • Interpelleerde op 22 april 1947 de minister Huysmans, Mansholt, Lieftinck en Van Maarseveen over fraude in de volkshuisvesting

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Legislative activities as minister (2/12)
 • Bracht in 1952 de Emigratiewet (Stb. 279) tot stand, die organen, zoals de Raad voor de Emigratie, in het leven riep die emigratie begeleidden. (2.245)
 • Bracht in 1952 samen met staatssecretaris Van Rhijn de Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 342) tot stand. Deze wet belastte bedrijfsverenigingen met de uitvoering van de sociale zekerheid. Zij konden zelf de administratie voeren of deze opdragen aan een Gemeenschappelijk Administratiekantoor. Ook konden Gemeenschappelijke Medische Diensten worden opgericht. Met het toezicht op de uitvoering werd de Sociale Verzekeringsraad belast. (1.679)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Werd in juni en juli 1946, in september 1946 en 1947, in juli 1948 en in september 1952 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Was in september en oktober 1951 uitgeschakeld door een operatie. Werd toen vervangen door Drees.
 • Een uitkering aan werkenden per 1 januari 1950 kreeg als bijnaam 'Joekesgulden"

Private life
Zijn schoonvader was gemeenteraadslid in Hengelo (Ov.)

Non-acceptance of political functions
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, August 1939 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.