Vicevoorzitter Europese Commissie

Source: Europa Nu.

De voorzitter van de Europese Commissie i mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 waren dit vooral erefuncties. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker i (2014) bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. Zij coördineren het werk van de andere eurocommissarissen in een aantal teams, ingedeeld op beleidsthema's.

Met het aantreden van de Commissie-Von der Leyen i (2019) is er een hiërarchie in vice-voorzitters aangebracht. De 'executive vice-presidents' staan boven de normale vice-voorzittters.

1.

Bevoegdheden

Teamleiders

Vicevoorzitters leiden hun team van Eurocommissarissen i om de werkzaamheden binnen een breed beleidsterrein goed op elkaar aan te laten sluiten. De executive vice-presidents zijn verantwoordelijk voor prioriteiten die zoveel aspecten behelzen dat ze meerdere beleidsthema's raken. Zij zorgen ervoor dat zaken die betrekking hebben op twee of meerdere beleidsthema's met de betrokken vicevoorzitters en eurocommissarissen worden afgestemd.

De vicevoorzitters hebben toegang tot de diensten van alle directoraten-generaal i (DG's) en agentschappen i die binnen hun projectteams vallen.

Binnen hun team bepalen de vicevoorzitters per onderwerp wie de Europese Commissie i vertegenwoordigt in relatie met de andere EU-instellingen en externe optredens.

Blokkeren van voorstellen

Met het aantreden van de Commissie-Juncker leek het erop dat de vicevoorzitters wetsvoorstellen uit 'hun team' kunnen blokkeren. De voorzitter van de Europese Commissie zou, in de regel, een voorstel van een commissaris pas op de agenda van de Europese Commissie kunnen plaatsen als de vicevoorzitter daarvoor toestemming heeft gegeven.

Uit de interne regels van de Europese Commissie kan worden afgeleid dat er wel ruimte bestaat voor uitzonderingen, maar er wordt niet gespecificeerd wanneer van zo'n uitzonderingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

De eerste vicevoorzitter

De eerste vicevoorzitter vervangt de voorzitter van de Commissie bij absentie.

De Hoge Vertegenwoordiger

De Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid is tegelijkertijd vicevoorzitter binnen de Commissie als de vaste voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken i. Ook geeft de Hoge Vertegenwoordiger leiding aan een dienst die bestaat uit ambtenaren van de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Binnen de Commissie functioneert de Hoge Vertegenwoordiger als één van de vicevoorzitters, maar zij heeft daarnaast nog een aantal andere specifieke rechten en plichten.

2.

Benoeming

Wanneer de beoogd voorzitter van de Commissie is gekozen - door de Europese Raad i en het Europees Parlement i - stelt deze een Commissie samen. Met de verdeling van de portefeuilles wordt ook bekend wie de vicevoorzitters van de Commissie gaan worden.

De Commissie moet daarna in zijn geheel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Termijn

Er is geen limiet aan het aantal keer dat iemand tot eurocommissaris kan worden benoemd. Er is eveneens geen limiet aan het aantal keer dat iemand de positie als vicevoorzitter binnen de Europese Commissie mag bekleden.

3.

Overzicht vicevoorzitters

Executive vice presidents

Vicevoorzitters

4.

Meer informatie