Diemen, 30 nov '16

Source: J. (Jan) Middendorp i, published on Wednesday, November 30 2016, 16:08.

Eén van de voordelen van het zijn van kandidaat-Kamerlid is de VVD “Bakkie-Doen-Bus”. Koffie uitdelen en in gesprek gaan. Wellicht heeft het tijdstip woensdagochtend er iets mee te maken maar de gesprekken komen met de bezoekers van het locale winkelcentrum soms moeizaam op gang. Al snel toch intense ervaringen: het gaat over straathandel, spugen in de lift van de galerij, pensioenen en de hoge heren in Den Haag die elk jaar “3% aan Europa geven”. Ik ben verwonderd over de mensen die zeggen te gaan stemmen op politici die weglopen als er iets gedaan moet worden. Het wel mooi vinden om te stemmen op partijen die de politiek reduceren tot de strijd tegen één godsdienst of een eindeloze stroom referenda. Verwonderd over de mensen die zeggen te gaan stemmen op politici die Nederland willen laten groeien met een explosie van de overheidsuitgaven. Veel mensen kunnen precies uitleggen dat de pijn bij de nieuwkomers of de buitenlanders - zoals ze het meestal noemen - zit. Ook een Nederlander geboren in Rabat, Marokko, die al veertig jaar hier woont, vindt dat alle nieuwkomers moeten gaan. Het alternatief blijkt na enig doorpraten vaak dat onze economie meer banen en zekerheid voor de gepensioneerden moet gaan creëren.