Donner: Kamer moet zelf om informatie vragen over tegenargumenten

Friday, June 17 2011, 9:52

DEN HAAG (PDC i) - Minister Donner i meent dat de regering niet verplicht is ongevraagd alle tegenargumenten bij een besluit aan de Tweede Kamer mee te delen. Dat is alleen nodig is om een besluit te verduidelijken. De Kamer kan wel zelf vragen de contra-argumenten alsnog mee te delen. Dat antwoordt Donner op vragen van de GroenLinks-Tweede Kamerleden Ineke van Gent i en Mariko Peters i.

Donner schrijft dat de regering ernaar streeft de Kamer tijdig en volledig te informeren. Of de Kamer tevreden is over de informatievoorziening bepaalt zij zelf. Voor een tijdsnorm (21 dagen) voor de aanlevering van relevante stukken, voelt de minister niet.

In zijn algemeenheid is er volgens Donner geen sprake van gebrekkige informatievoorziening.

bron: antwoord Kamervragen (2011Z09756)