Parlement beter geïnformeerd over besluitvorming in Europese Raad

Wednesday, February 13 2013, 10:26

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste en Tweede Kamer krijgen toegang tot interne documenten van de Raad van Ministers i en de Europese Raad i. Het kabinet heeft toegezegd de Kamers deze stukken toe te sturen, op voorwaarde dat de Kamer ze vertrouwelijk behandelt. Toegang tot deze zogeheten Limité-documenten is een aanvulling op de bestaande informatievoorziening over Europese besluitvorming aan het parlement.

De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd om meer inzage in de besluitvorming in de Europese Raad. De Kamer stelde dat zij niet genoeg informatie had om haar controletaken goed uit te kunnen oefenen. De meeste (21 van de 27) andere parlementen in de Europese Unie hadden al langer toegang tot dit soort documenten.

PvdA en CDA gaven eerder aan dat ze ook openbaar over de stukken willen kunnen debatteren. Minister Timmermans zegde toe in Europa te pleiten voor meer openheid, maar wil dat de Kamer voorlopig vertrouwelijkheid betracht.

Volgens Timmermans kan ook de informatievoorziening bij nieuw beleid en over de stand van onderhandelingen tussen de lidstaten worden verbeterd.

Bron: ANP, PDC, De Volkskrant