Mr. M. (Mariko) Peters

foto Mr. M. (Mariko) Peters
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Zes jaar GroenLinks-Tweede Kamerlid, na eerder advocaat bij een gerennomeerd advocatenkantoor en diplomaat in onder meer Kaboel te zijn geweest. Werd in 2006 als ambtenaar van Buitenlandse Zaken uitgezonden naar Afghanistan om de minister van Buitenlandse Zaken van dat land te adviseren. De betrokkenheid met dat land was ook tijdens haar Kamerlidmaatschap van belang vanwege de Nederlandse rol in de provincies Uruzgan en Kunduz. In de Tweede Kamer hield zij zich behalve met buitenlandse zaken bezig met justitie, openbaar bestuur, media en cultuur. Werd in de VS geboren als dochter van een Nederlandse strafrechtgeleerde en een Japanse moeder.

GroenLinks
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Mariko (Mariko)

Place and date of birth
Berkeley (California, VS), 22 April 1969

2.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks, from 2001

3.

Main functions and occupations

 • adviseur minister van Buitenlandse Zaken van Afghanistan, gedetacheerd door Buitenlandse Zaken, until November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 31 August 2008
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 December 2008 until 23 November 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 March 2011 until 20 September 2012
 • senior beleidsmedewerker directie stabiliteit en humanitaire hulp, ministerie van Buitenlandse Zaken, from 20 March 2013 until 2015
 • regionaal coördinator migratie, Nederlandse ambassade te Adis Abeba (Ethiopië), from 2016 until September 2019 (toegevoegd aan de ambassade in Nairobi)
 • senior vrede & conflict adviseur Europese Dienst voor extern optreden (EEAS), from September 2019

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 2 september en 21 december 2008 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Jolande Sap en vanaf 3 september door Isabelle Diks
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 23 november 2010 en 11 maart 2011 tijdelijk vervangen door Rik Grashoff en vanaf 12 januari 2012 door Niels van den Berge

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activities

as Member of the Parliament
 • In 2007 medeondertekenaar van een samen met Harry van Bommel (SP), Boris van der Ham (D66), Esther Ouwehand (PvdD) en Raymond de Roon (PVV) ingediend initiatiefwetsvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie. Het voorstel werd in juni 2008 door de Tweede Kamer verworpen. (31.259)
 • Diende in 2010 samen met Angelien Eijsink (PvdA), Remi Poppe (SP) en Alexander Pechtold (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over de bijzondere zorgplicht voor veteranen (32.414)
 • Diende in 2012 een initiatiefwetsvoorstel in over vernieuwing van de Wet openbaarheid van bestuur. Doel is het transparanter maken van overheden en semi-overheden, onder meer door informatie actiever ter beschikking te stellen. (33.328)

6.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Bezocht in februari 2008 Pakistan om over de politieke situatie rond de parlementsverkiezingen en de veiligheidssituatie in de grensgebieden met Afghanistan te spreken
 • Nam voorjaar 2009 het initiatief tot ontvangst in de Tweede Kamer van de Dala Lama, de Tibetaanse geestelijke leider
 • Kwam in augustus 2011 in opspraak na publicaties in HP/De Tijd over mogelijke bevoordeling door haar bij een subsidieaanvraag in de tijd dat zij werkzaam was als diplomaat in Afghanistan. De subsidieaanvraag bij het Prins Clausfonds was van haar toenmalige minnaar en huidige partner. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde een feitenonderzoek in, waaruit bleek dat zij bij de aanvrage integer had gehandeld. Wel had zij volgens de gedragscode van het ministerie haar relatie tot de subsidieaanvrager moeten melden.

Private life
 • Heeft een Nederlandse vader en een Japanse moeder
 • Haar moeder werkte als tolk, haar vader was hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht en criminologie in Utrecht (1970-1980) en rechtssociologie (1980-1994). Hij was tevens gastdocent Japanse en Koreaanse studies.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
 • Jan Hoedeman, "Mooie, tolerante wereld", De Volkskrant, 9 oktober 2006
 • Marcel ten Hooven, "'Benieuwd of ik een ettertje kan zijn'", Vrij Nederlandd, 23 december 2006

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.