31259 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Van Bommel c.s. - Wet raadplegend referendum Europees Hervormingsverdrag

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 november 2007 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Bommel (SP) i, Van der Ham (D66) i, Ouwehand (PvdD) i, Peters (GL) i en De Roon (PVV) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Hervormingsverdrag) aan een raadplegend referendum te onderwerpen, teneinde de betrokkenheid van burgers bij de toekomstige hervormingen van de Europese Unie te vergroten.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van Bommel, Van der Ham, Ouwehand, Peters en De Roon betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Europees Hervormingsverdrag)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(14 stuks)

2 2 november 2007, geleidende brief, nr. 1     KST111673
Geleidende brief
publicatie: 6 november 2007
 
2 2 november 2007, voorstel van wet, nr. 2     KST111674
Voorstel van wet
publicatie: 6 november 2007
 
2 2 november 2007, memorie van toelichting, nr. 3     KST111675
Memorie van toelichting
publicatie: 6 november 2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.