Proef met nieuwe opzet vragenuurtje van start

Tuesday, January 11 2011, 16:29

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag is in de Tweede Kamer een proef gestart met een nieuwe opzet van het wekelijkse vragenuurtje. De nieuwe vorm moet het vragenuurtje interessanter en bondiger maken en duurt tot het krokusreces.

De belangrijkste verandering is dat alleen de (eerste) vragensteller nog aanvullende vragen mag stellen en dat andere Kamerleden dat niet meer mogen. De vragensteller zelf krijgt bovendien meer tijd om door te vragen. Door bondiger antwoorden van de bewindslieden moeten er ook meer onderwerpen dan voorheen aan de orde kunnen komen.

Het vragenuurtje vloeit voort uit artikel 68 van de Grondwet i. Daarin is de inlichtingenplicht van ministers en staatssecretarissen vastgelegd.

Bron: ANP