12 februari: Dag van de Moderne Economie!

Source: M. (Mark) Rutte i, published on Thursday, February 4 2010, 2:38.

Beste Hyvesvrienden,

Nederland moet zich economisch klaar maken voor de toekomst. Dit kabinet onderneemt hiervoor geen enkele stap, de VVD denkt wel verder! Hoe moeten wij in de toekomst ons geld verdienen?

We kunnen niet wachten met hierover nadenken. Nederland zakt weg op de internationale ranglijsten. Het is alle hens aan dek om onze economie te moderniseren, opdat onze kinderen in de toekomst ook in welvaart kunnen leven!

Maar de politiek kan dit niet alleen, daarom spreekt de VVD op 12 februari 2010 op de Dag van de Moderne Economie met innovatieve bedrijven, over kansen en belemmeringen.

Iedereen is van harte welkom hieraan deel te nemen. Praat mee over hoe we de handen ineen kunnen slaan om Nederland klaar te stomen voor de toekomst, en doe inspiratie op door ervaringen van anderen.

Om beter uit de crisis te komen, dan we erin zijn gegaan, heb ik een Agenda 2015 opgesteld. Die bevat al belangrijke pijlers zoals innovatie, investeren in de kwaliteit van het onderwijs en flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar er is meer nodig. Overheid, politiek en bedrijfsleven hebben elkaar daarbij nodig. Vandaar een themadag, waarin we de pijler economie van onze Agenda 2015 voor het voetlicht brengen, nieuwe maatregelen aankondigen, maar ook ons licht opsteken bij bedrijven: hoe kunnen we het samen nog beter?

De Dag van de Moderne Economie wordt georganiseerd in het Science Centrum van de TU Delft, waar in een zaal vol innovatieve ontwerpen verschillende interactieve gesprekken gevoerd zullen worden met bedrijven, organisaties en de VVD. Doel van de dag is ervaringen uitwisselen. De VVD gaat in discussie met het bedrijfsleven, neemt de tijd om knelpunten te inventariseren en oplossingen te toetsen. Op deze dag zullen verschillende thema’s aan de orde komen: mobiliteit, energie, duurzaam bouwen en optimaal omgaan met kennis. Ook zullen onderwijs en arbeidsmarkt en hun onderlinge verhouding veel aandacht krijgen.

Een aantal innovatieve bedrijven zullen op deze dag aanwezig zijn, zoals Green Wheels, maar ook Foreco, winnaar van de nationale duurzaamheidsprijs. Ook kunt u in gesprek gaan met Food Valley over hoe kennis en ondernemerschap samengebracht kunnen worden, met de Zorgzaak, Zorgonderneming van het jaar 2009, die ervoor kiest vooral met zzp’ers te werken en met Seinen Projectontwikkeling over duurzaam bouwen.

Kijk voor een volledig overzicht van thema’s, aanwezige bedrijven en betrokken Kamerleden op de website www.dagmoderneeconomie.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden!

Graag tot 12 februari!

Groet,

Mark

Mijn aankondiging van de Dag van de Moderne Economie: http://www.youtube.com/watch?v=qwh2fmGpbWo&feature=player_embedded