Interne organisatie Tweede Kamer

Source: Parlement.com.

De Tweede Kamer i kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerleden i. Aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier. Hij of zij zorgt onder meer voor verslaglegging, informatievoorziening, documentatie, archivering, beheer van het gebouw, personeelszaken en externe voorlichting.

De schakel tussen de politieke en ambtelijke organisatie is het Presidium i, bestaande uit de Voorzitter i en de ondervoorzitters van de Tweede Kamer. Het Presidium heeft de dagelijkse leiding over de Kamer en overlegt dan ook intensief met de ambtelijke organisatie.

1.

De Griffier

De hoogste ambtenaar bij de Tweede Kamer i is de griffier. Hij of zij heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. Sinds 1815 zijn er zeventien griffiers geweest in de Tweede Kamer. Na het vertrek van Simone Roos i in 2022 was Geert Jan Hamilton i interim-griffier. Op 19 december 2023 werd Peter Oskam i zijn opvolger. De langstzittende was D. Veegens i, die 34 jaar griffier was.

De Griffier wordt ondersteund door verschillende Stafdiensten, waaronder de Stafdienst Communicatie en het Stafbureau Voorzitter en Presidium. De Stafdienst Communicatie verzorgt de communicatiestrategie voor binnen én buiten de Kamer; het Stafbureau Voorzitter en Presidium bereidt de vergaderingen van de Voorzitter en het Presidium inhoudelijk voor en coördineert daarnaast alle interne en externe optredens van de Voorzitter.

Ook de Stafdienst Financieel-Economische Zaken valt onder de Griffier. Deze dienst zorgt voor een doelmatig en rechtmatig financieel beheer. Als laatste is er de Stafdienst HR. Deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid van de Tweede Kamerorganisatie.

2.

Organogram

Zie voor meer informatie over de interne organisatie van de Tweede Kamer het organogram van de Tweede Kamer.