Drs. S.M. (Simone) Roos

foto Drs. S.M. (Simone) Roos
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
© foto Hans Kouwenhoven. Als u deze foto wilt gebruiken voor publicaties etc. kunt u contact opnemen met Hans Kouwenhoven via Hans@hikk.nl of mobiel 06-53520322.
Source: Parlement.com.

Simone Roos (1964) was van 11 juni 2018 tot 8 december 2022 Griffier van de Tweede Kamer. Op 11 november 2022 maakte zijn bekend haar taken neer te leggen. Eerder werkte mevrouw Roos bij de ministeries van Binnenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en bij de VNG. In 2005-2009 was zij plaatsvervangend secretaris-generaal van OCW, in 2009-2014 lid van de Raad voor de rechtspraak en in 2014-2018 directeur-generaal Overheidsorganisatie op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2023 is zij lid van de korpsleiding van de Politie, verantwoordelijk voor de portefeuille Bedrijfsvoering

in de periode 2018-2022: Griffier Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Simone Margreet (Simone)

Place and date of birth
Voorburg, 19 December 1964

2.

Main functions and occupations

  • plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, from 1 February 2005 until 1 September 2009
  • lid Raad voor de rechtspraak, from 1 September 2009 until 1 September 2014
  • directeur-generaal Overheidsorganisatie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 1 September 2014 until 11 June 2018 (tevens locosecretaris-generaal)
  • Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2018 until 8 December 2022 (beëdigd 7 juni 2018, sinds 11 november 2022 op non-actief)
  • lid korpsleiding Politie, verantwoordelijk voor de portefeuille Bedrijfsvoering, from 1 May 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Miscellaneous

algemeen
  • Legde op 11 november 2022 samen met vier leden van het managementteam van de Tweede Kamer haar taken neer van de commotie rond het aangekondigde onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib. Zij vond dat de politieke leiding haar ambtenaren onvoldoende had beschermd tegen (onjuiste) berichtgeving in de media.
 

5.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.