Mr. P. (Peter) Oskam

foto Mr. P. (Peter) Oskam
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Peter Oskam (1960) is sinds 19 december 2023 Griffier van de Tweede Kamer. Hij was van 20 september 2012 tot 4 januari 2016 Tweede Kamerlid voor het CDA. De heer Oskam was daarvoor vicepresident van de rechtbank te Rotterdam en te Amsterdam. Eerder was hij onder meer rechter, officier van justitie en ambtenaar op het ministerie van Justitie. Hij was tevens actief als bestuurder en scheidsrechter van de KNVB. De heer Oskam was woordvoerder veiligheid en justitie en lid van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Van januari 2016 tot december 2023 was hij burgemeester van Capelle aan den IJssel.

CDA
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, Griffier Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Peter (Peter)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 5 January 1960

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 2004

3.

Main functions and occupations

 • rechter Rechtbank te 's-Gravenhage, from 2002 until 2006
 • landelijk coördinator megazaken, Landelijk Coördinatiecentrum Megazaken, Rechtbank te Rotterdam, from 2006 until 2007
 • vicepresident Rechtbank te Rotterdam, from 2007 until 2009
 • vicepresident Rechtbank te Amsterdam, from 2009 until September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 4 January 2016
 • burgemeester van Capelle aan den IJssel, from 4 January 2016 until 19 December 2023
 • Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 December 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • lid kerngroep Mayors for Peace – Nederland
 • waarnemer/coach scheidsrechters Betaald Voetbal

Previous (2/16)
 • lid Adviesraad Sport, gemeente 's-Gravenhage, from September 2012 until September 2016
 • voorzitter Commissie herijking tarieven ambtshandelingen deurwaarders, ministerie van Justitie en Veiligheid, from June 2017 until July 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid Tijdelijke Commissie Woningcorporaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 December 2012 until March 2013
 • lid parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 16 April 2013 until 21 April 2015

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Nam in 2012 de verdediging over van een in 2006 door Coşkun Çörüz ingediend initiatiefwetsvoorstel over verruiming van de aansprakelijkheid voor gedragingen van minderjarigen in de leeftijd van veertien tot achttien jaar. Het wetsvoorstel werd in 2015 verworpen door de Eerste Kamer. (30.519)
 • Nam in 2012 van Margreeth Smilde de medeverdediging over van een door de PvdA ingediend en mede door de ChristenUnie verdedigd initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moesten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. De Eerste Kamer verwierp het voorstel in 2015. (30.538)
 • Bracht in 2015 samen met Mona Keijzer een initiatiefnota uit over de omgang van kleinkind en grootouders na een echtscheiding in de familie (34.168)

8.

Publications

Publications
 • Jurre Plantinga, "'Het is wel erg bont hoor, werkweken van tachtig uur', Trouw, 9 januari 2013
 • Nicole Besselink, "'Ik heb meer gedaan dan een gemiddeld Kamerlid'", Trouw, 16 juli 2016

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.