Mr. G.J.A. (Geert Jan) Hamilton

foto Mr. G.J.A. (Geert Jan) Hamilton
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Geert Jan Hamilton (1952) was van 8 december 2022 tot 19 december 2019 waarnemend Griffier van de Tweede Kamer. Eerder was hij van 1 september 2006 tot 1 oktober 2018 Griffier van de Eerste Kamer. De heer Hamilton was daarvoor directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bekleedde een aantal functies bij Zorgverzekeraars Nederland en diens rechtsvoorganger de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen.

in de periode 2006-2023: Griffier Eerste Kamer, Griffier Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Gerardus Johannes Augustinus (Geert Jan)

Place and date of birth
Nijmegen, 14 April 1952

2.

Main functions and occupations

 • hoofd Juridische Zaken, VNZ (Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen), from 1 September 1983 until 1 January 1991
 • hoofd Juridische en Internationale Zaken, VNZ (Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars), from 1 January 1991 until 1 January 1995
 • directieadviseur Juridische en Internationale Zaken, ZN (Vereniging Zorgverzekeraars Nederland), from 1 January 1995 until 1 November 1999
 • directeur Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, from 1 November 1999 until 1 September 2006
 • Griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 1 September 2006 until 1 October 2018
 • waarnemend Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 December 2022 until 19 December 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

Current
 • secretaris Nationaal Rampenfonds, from 1 April 2017
 • tijdelijk onafhankelijke adviseur integriteit (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 June 2023

Previous (2/34)
 • lid Executive Committee, ASGP (Association of Secretaries-General of Parliaments), from 2011 until 14 October 2014
 • vicepresident ASGP (Association of Secretaries General Parliaments), from 14 October 2014 until 1 October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid projectgroep Huis voor de democratie en rechtsstaat

Honorary positions
erevoorzitter Association Internationale de la Mutualité

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Was in 2003 vertegenwoordiger van de minister van VWS bij het 'High Level Process of Reflection on Patient Mobility and Healthcare Developments in the European Union'
 • Was als directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van VWS nauw betrokken bij de herziening van het zorgstelsel die onder minister Hans Hoogervorst werd doorgevoerd (Zorgverzekeringswet; Wet Marktordening Gezondheidszorg; Wet Toelating Zorginstellingen)
 • Was als Griffier van de Verenigde Vergadering der Staten Generaal ambtelijk eerstverantwoordelijke voor de organisatie van de Verenigde Vergadering op 30 april 2013 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarin koning Willem-Alexander de eed aflegde en werd ingehuldigd

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.