Kritisch rapport over ambtelijke organisatie Tweede Kamer

Thursday, February 5 2015, 15:41

DEN HAAG (PDC i) - In opdracht van het presidium van de Tweede Kamer i heeft een onderzoeksbureau de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer onder de loep genomen. Het rapport is kritisch en concludeert dat het ambtelijke apparaat niet is meegegaan met zijn tijd en er te weinig organisatie is.

Onderzoeker Johan de Leeuw stelt in zijn rapport dat de Tweede Kamer moet reorganiseren. Hij pleit voor een verzakelijking en professionalisering van de ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamer. De medewerkers werken hard, maar door te weinig langetermijnplanning en te weinig communicatie wordt kennis te weinig gedeeld. Dat heeft tot gevolg dat er veel ad hocbesluiten worden genomen en iedere afdeling het wiel opnieuw gaat uitvinden.

Ondanks de kritiek zijn de kosten, ondanks de toename van het werk in de laatste jaren, beperkt in vergelijking met parlementen in het buitenland. De ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer bestaat uit ondersteunend personeel voor de Kamerleden, zoals de griffiers, ICT, technisch onderhoud en juridische ondersteuning. In totaal gaat het om ongeveer 600 mensen.

Bron: NOS