Tweede Kamerverkiezingen 1989

Source: Parlement.com.

Op 6 september 1989 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de ontbinding van de Tweede Kamer door de val van het Kabinet-Lubbers II i. Het CDA won de verkiezingen door evenveel zetels te halen als in 1986. De PvdA deed het onder Wim Kok i minder goed. Verliezer was de VVD en voortzetting van het centrumrechts kabinet lag net voor de hand. Onder leiding van Hans van Mierlo i behaalde D66 zetelwinst. Het nieuwe GroenLinks behaalde zes zetels.

Ruud Lubbers i bleef aan als minister-president, want na de verkiezingen formeerden CDA en PvdA vrij vlot het kabinet-Lubbers III. i

1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels 1989

Zetels 1986

Winst/verlies

CDA i

54

54

0

PvdA i

49

52

-3

VVD i

22

27

-5

D66 i

12

9

+3

GroenLinks i

6

3*

+3 *

SGP i

3

3

0

GPV i

2

1

+1

RPF i

1

1

0

CD i

1

0

+1

       

Onderstaande partijen deden mee aan de verkiezingen, maar hebben in 1989 geen zetels behaald.

 

Partij

SP i

De Groenen i

Vrouwenpartij

Bejaarden Centraal

Veren. Communisten Nederland

Realisten Nederland

Socialistiese Arbeiderspartij

Anti-werkloosheidspartij

Politieke Partij voor Ouderen

Vooruitstrevende Minderhedenpartij

Humanistische Partij

Partij Democratisch-Socialisten

Socialistische Minderheden Partij

Milieu Defensie Partij 2000+

Grote Alliance Partij

Staatkundige Federatie

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 1989 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 1989

verkiezingsdatum

6 september

aantal kiesgerechtigden

11.091.070

aantal uitgebrachte stemmen

8.919.787

opkomstpercentage

80,3

aantal deelnemende partijen

25

aantal partijen dat zetel behaalde

9

3.

Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's

In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.

 

Partij

Lijsttrekker

Verkiezingsprogramma

CDA

Ruud Lubbers i

Verantwoord voortbouwen

PvdA

Wim Kok i

Kiezen voor kwaliteit

VVD

Joris Voorhoeve i

Een kansvolle toekomst: naar een nieuw evenwicht

D66

Hans van Mierlo i

Een schoon land, een helder bestuur

GroenLinks

Ria Beckers-de Bruijn i

Verder kijken

SGP

Bas van der Vlies i

Bij leven en welzijn

GPV

Gert Schutte i

Leven, nu en straks

RPF

Meindert Leerling i

Geroepen tot Gerechtigheid

CD

Hans Janmaat i

Partijprogramma

4.

Gekozenen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozen Kamerleden.

5.

Achtergrond verkiezingen

 

Meer over