Ir. B.J. (Bas) van der Vlies

foto Ir. B.J. (Bas) van der Vlies
bron: SGP
Source: Parlement.com.

Politiek voorman van de SGP, die als nestor van de Tweede Kamer gezag verwierf. Studeerde weg- en waterbouw en was werkzaam in het onderwijs. Kwam in 1981, na ruim acht jaar Statenlid in Utrecht te zijn geweest, in de Kamer. Vanaf 1986 fractievoorzitter en partijleider. Voerde in de Kamer het woord over uiteenlopende onderwerpen. Minzame, hardwerkende volksvertegenwoordiger die zich dienstbaar opstelde en geen eerzucht kende. Als nestor ontwikkelde hij zich, ondanks het tamelijk politieke isolement van zijn partij, tot het staatsrechtelijk en 'zedelijk' geweten van de Kamer. Waarschuwde geregeld tegen verruwing van de parlementaire mores.

SGP
in de periode 1981-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Bastiaan Johannis (Bas)

2.

Personal data

Place and date of birth
Sliedrecht, 29 June 1942

Place and date of death
Utrecht, 7 November 2021

3.

Party/Movement

Party/Parties
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), from 1961

4.

Main functions and occupations

 • plaatsvervangend rector "College Blaucapel", Christelijke School voor v.w.o. en h.a.v.o. te Utrecht, from 1973 until 1981
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 5 June 1974 until 2 June 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 17 June 2010
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 May 1986 until 10 May 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Generale Synode Hersteld Hervormde Kerk, from 11 February 2010 until 1 July 2016
 • secretaris Raad van Toezicht Stichting voor gehandicaptenzorg “Adullam”, from 2010 until 2015 (zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking)

Derived functions (2/5)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 1994 until 17 June 2010
 • lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from December 2007 until 12 May 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Zorgde er in 2008 voor dat er een zogenoemde jonge boerenregeling kwam, waardoor jonge boeren die het ouderlijk bedrijf wilden overnemen financieel werden gesteund
 • Gaf de aanzet tot een in 2009 aangenomen regeling om mantelzorgers een uitkering te geven als waardering voor hun werk

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1971 al op de kandidatenlijst van de SGP
 • Was in de jaren 2007-2010 driemaal tijdens een vergadering fungerend Kamervoorzitter

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.