G.J. (Gert) Schutte

foto G.J. (Gert) Schutte
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Alom gerespecteerd voorman van het GPV. Kwam in 1981 als eenling in de Tweede Kamer, na eerder bij diverse gemeenten te hebben gewerkt, laatstelijk als plaatsvervangend gemeentesecretaris van Zeist. Verder was hij Statenlid in Utrecht. Zes keer lijsttrekker. Stond bekend als het 'staatsrechtelijke geweten van de Kamer', een benaming die volgens hem echter aangaf dat anderen op dat punt tekort schoten. Ook als woordvoerder binnenlands bestuur had hij een gezagvolle positie. Zijn optreden droeg zowel bij aan toenadering tot andere (oppositie)partijen als aan samenwerking met de RPF i, die uitmondde in vorming van de ChristenUnie. Na zijn Kamerlidmaatschap lid van de Kiesraad i.

GPV
in de periode 1981-2001: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Gerrit Jan (Gert)

Place and date of birth
Nieuwpoort (Z.H.), 24 May 1939

Place and date of death
Zeist, 25 January 2022

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), until 1 January 2004
 • ChristenUnie, from 22 January 2000

3.

Main functions and occupations

 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Elst, from 1962 until 1965
 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Nieuwpoort, from 1965 until 1968
 • ambtenaar algemene zaken, gemeente Zeist, tevens plaatsvervangend gemeentesecretaris, from 1968 until 1981
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 5 June 1974 until 7 June 1978
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 May 1981 until 14 February 2001 (tot 1989 eenmansfractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 14 February 2001

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Toezicht Theologische Universiteit Kampen
 • voorzitter commissie bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard/Vijfherenlanden, around 2016

Derived functions (2/3)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 September 1989 until May 1994
 • lid Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (voor vredesoperaties) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 April 1999 until 17 October 2000

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Bracht in 1991 met Frits Castricum (PvdA) en Loek Hermans (VVD) een wijziging van de Enquêtewet tot stand inzake de bestraffing van meineed. Dit voorstel was ingediend door de leden De Kwaadsteniet (CDA), Joekes (VVD) en De Vries (PvdA). (19.816)
 • Interpelleerde op 14 december 1994 minister Wijers en staatssecretaris Schmitz over het kansspelbeleid, met name wat betreft speelautomaten
 • Op zijn initiatief werd in juni 1996 een commissie ingesteld die moest toezien op uitvoering van de aanbevelingen van de enquêtecommissie opsporingsmethoden

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was eenmaal (op 24 juni 1998) fungerend Kamervoorzitter
 • Werd ook wel het staatsrechtelijk geweten van de Kamer genoemd vanwege zijn pleidooien voor zuivere staatsrechtelijke verhoudingen tussen parlement en regering. Meende zelf echter dat daaruit bleek dat andere fracties onvoldoende oog hadden voor de staatsrechtelijke verhoudingen tussen kabinet en parlement.

Private life
 • Suze Groeneweg was een nicht van zijn grootvader van moederszijde

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • "Ik ben echt een volksvertegenwoordiger. G.J. Schutte over twintig jaar Kamerlidmaatschap", interview C. van Baalen en J. Ramakers, in: Jaarboek Parlementaite Geschiedenis, 2001
 • G. Harinck en M. Niemeijer (red.), "Altijd de moeite waard" (vriendenboek voor G.J. Schutte, 2003)
 • E. van Middelkoop, "Het staatsrechtelijk geweten van de Kamer. Gert Schutte (1939-2002)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2022, 150-153

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.