De Groenen

Source: Parlement.com.

De Groenen bestaat sinds 1983 en beschouwt zichzelf als een sociaal-ecologische partij. Behoud van het milieu neemt dan ook een centrale plaats in in de visie van De Groenen. De Groenen is daarnaast lid en mede-oprichter van de European Green Party i. De partij deed op 22 mei mee aan de Europese verkiezingen 2014. Bij drie voorgaande deelnames wist zij echter geen zetel te behalen.

1.

Beginselen

De onderstaande breekpunten werden opgenomen in het partijprogramma en de statuten, nadat de oorspronkelijke beginselen in 2012 werden losgelaten. De beginselverklaring luidde destijds als volgt: "op basis van een sociaal-ecologische visie: het daadwerkelijk streven naar een leven in harmonie met de medemensen en met de wereld die allen omgeeft". De partij hanteert sinds het loslaten van de beginselen een vijftal breekpunten met betrekking tot de steun voor een regeerakkoord:

  • De Groenen houdt zich het recht voor om kandidaat-bewindspersonen van andere partijen uit te sluiten wegens gebrek aan bestuurlijke integriteit.
  • De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen om Nederland terug te trekken uit de Europese Unie volgens de procedure als vastgelegd in artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
  • De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen de AOW-leeftijd eerder of verder te verhogen.
  • Het regeerakkoord moet concrete beleidsvoornemens bevatten met betrekking tot: vertraging van de klimaatverandering, verduurzaming van de energieopwekking en bescherming van de biodiversiteit.
  • De Groenen belooft de kiezer aan haar breekpunten vast te houden en deze niet te amenderen tussen de dag van de verkiezing en de beëdiging van het daaropvolgende kabinet.

Beginselprogramma 2000

Beginselprogramma 2011

Beginselprogramma 2015

2.

Verkiezingprogramma's

Jaar

Verkiezingprogramma

2012

Verkiezingprogramma

2003

Verkiezingprogramma

1998

Verkiezingprogramma

1994

Verkiezingprogramma

1989

Verkiezingprogramma

3.

Historische ontwikkeling

De Groenen zijn in eerste instantie opgericht in 1983 en noemen zichzelf "de eerste enige echte ecologische partij van Nederland". In 1985 ontstonden de Federatieve Groenen, na met een aantal Europese partijen (waaronder het Belgische Ecolo en Agalev) als Europese Groenen aan de Europese-Gemeenschapsverkiezingen deel te hebben genomen. In Nederland werden 'De Groenen' in 1986 geregistreerd.

Op 3 mei 1989 viel het kabinet-Lubbers II i en op 6 september namen De Groenen deel aan de Tweede Kamerverkiezingen i met Roel van Duijn als lijsttrekker. De Groenen haalden 0,35% met 31.312 stemmen, onvoldoende voor een zetel.

In de jaren daarna werden wel zetels behaald in de verkiezingen voor de Provinciale Staten (1987, in Noord-Holland) en in verschillende gemeenten (1990). In 1989 werd in een fusie met de Amsterdamse Groenen de huidige partij opgericht.

Sindsdien behaalde de partij met gemengd succes zetels in verschillende gemeenteraden, waaronder Amsterdam (deelraden), Zwolle, Leiden, Nijmegen en Groningen. Van 1995 tot 1999 vertegenwoordigde Marten Bierman i De Groenen en enkele regionale partijen in de Eerste Kamer i.

In 2003 was Jaap Dirkmaat lijsttrekker. Bij de Tweede Kamerverkiezingen werden echter geen zetels behaald.

De Groenen deden in 1984, 1994 en 2009 mee aan de Europese verkiezingen, maar behaalden geen zetel. Op 22 mei 2014 deed de partij opnieuw mee, dit keer met de slogan 'Basisinkomen: brandstof van de economie'.

 

Meer over