Ir. M. (Marten) Bierman

foto Ir. M. (Marten) Bierman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

Amsterdamse wetenschapper, graficus, architect, ruimtelijke-ordeningsdeskundige en milieuactivist, die vier jaar als onafhankelijke namens De Groenen en diverse provinciale partijen in de Eerste Kamer zat. Vanaf 1999 heette de door hem gevormde eenmansfractie de Onafhankelijke Senaatsfractie. Was in 1986 bij de Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker van de Federatieve Groenen en in 2002 Tweede Kamerkandidaat voor Leefbaar Nederland i. Bleef lang actief in de lokale politiek en was in 2006-2010 wethouder van Zandvoort.

fractie-Bierman, OSF
in de periode 1995-2003: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Marten (Marten)

Place and date of birth
Amsterdam, 5 September 1939

Place and date of death
Amsterdam, 27 August 2018

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • De Groenen
 • Leefbaar Nederland
 • OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) (samenwerkingsverband)
 • OPZ (Ouderen Partij Zandvoort) (lokale partij)
 • Red Amsterdam, 2010 (lokale partij)
 • Ikkiesvooreerlijk.eu (Europese verkiezingen 2014)

National political party
fractie-Bierman, from 13 June 1995 until 8 June 1999

3.

Main functions and occupations

 • coördinator ruimtelijke ontwikkelingen, SISWO (Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek)/Instituut voor Maatschappijwetenschappen)
 • directeur Raadgevend Ingenieursbureau te Amsterdam
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 10 June 2003
 • fractievoorzitter fractie-Bierman, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 8 June 1999 (eenmansfractie)
 • fractievoorzitter OSF, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1999 until 10 June 2003 (eenmansfractie)
 • wethouder (van onder meer woningbouw, ruimtelijke ordening, grondbeleid, natuur- en kustbeleid en informatievoorziening) van Zandvoort, from 13 April 2006 until 21 April 2010
 • duolid gemeenteraad van Amsterdam, from 21 December 2011 until March 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer
 • tijdelijk adviseur toekomstvisie Heemskerk

Derived functions
lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 June 1995 until 10 June 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Oprichter milieubeweging "GRAS"
 • Voerde actie tegen de aanleg van de Amsterdamse metro, de bouw van een zwavelkoolstoffabriek (Progril), de gedeeltelijke inpoldering van het IJsselmeer, de bouw van groeisteden en de aanleg van de Rijksweg bij Amelisweerd
 • Was in 2002 Tweede Kamerkandidaat voor Leefbaar Nederland

Private life
 • In 2010 stelde de IJsselmeervereniging de Ir Marten Bierman prijs in

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.