Drs. J.G.H. (Hans) Janmaat

foto Drs. J.G.H. (Hans) Janmaat
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Extreem-rechts politicus, die met leuzen als 'Eigen Volk Eerst' en 'Vol=Vol' enkele keren Kamerzetels veroverde. Leider van de Centrumpartij en de Centrum-Democraten. Was voor hij in de politiek kwam onder meer leraar maatschappijleer aan een katholieke school. Door zijn weinig charismatische uitstraling bleef hij een onbetekenende factor in de Nederlandse politiek en in de Tweede Kamer stond hij volstrekt geïsoleerd. Kwam diverse malen in aanraking met justitie vanwege discriminerende uitspraken.

Centrumpartij, fractie-Janmaat (ex-CP), CD
in de periode 1982-1998: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Johannes Gerardus Hendrikus (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Nes aan de Amstel (gem. Nieuwer-Amstel), 3 November 1934

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 June 2002

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1972 until 1979
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970) (omstreeks 1980)
 • CP (Centrum Partij), from 1981 until 1 November 1984 (geroyeerd)
 • CD (Centrumdemocraten), from 1984

National political party
fractie-Janmaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 November 1984 until 3 June 1986

4.

Main functions and occupations

 • parttime leraar maatschappijleer, R.K. "Lodewijk Makeblijde College" te Rijswijk en R.K. "Sint Jans College" te 's-Gravenhage, from 1972 until 1984
 • parttime fiscaal-economisch adviseur van kleine bedrijven
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 3 June 1986
 • fractievoorzitter Centrumpartij, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 1 November 1984 (eenmansfractie)
 • fractievoorzitter fractie-Janmaat (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 November 1984 until 3 June 1986
 • fractievoorzitter Centrum-Democraten, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 September 1989 until 19 May 1998 (tot mei 1994 eenmansfractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 19 May 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • In 1994 werd een door hem ingediend amendement ontoelaatbaar verklaard. Het beoogde bij een wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet een stelsel van 'veilig land van herkomst' te wijzigen in een stelsel van 'onveilig land van herkomst'.
 • Interpelleerde op 10 februari 1998 staatssecretaris Kohnstamm over ondersteuningsverklaringen bij kandidaatstelling

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/11)
 • Werd op 23 december 1996 door het Gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot een geldboete van f 3.000 of veertig dagen vervangende hechtenis wegens discriminatie en het aanzetten tot haat tegen buitenlanders
 • Werd op 28 maart 1997 door de rechtbank te Zwolle veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf (waarvan twee voorwaardelijk) vanwege het aanzetten tot discriminatie tijdens een demonstratie in Zwolle. Dit vonnis werd op 29 december 1997 door het gerechtshof in Arnhem omgezet in twee weken voorwaardelijk en een boete van f 7.500. Een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad werd afgewezen.
 • Werd in de Tweede Kamer op 12 juni 2002 herdacht door de Voorzitter, waarbij werd volstaan beknopt zijn levensloop te schetsen en 'de nabestaanden kracht werden toegewenst om met de herinnering aan de overledene verder te gaan'. Tijdens deze herdenking waren slechts enkele Kamerleden in de zaal aanwezig.

Private life
 • Zijn eerste echtgenote was een Duitstalige Belgische
 • Zijn tweede echtgenote was gemeenteraads lid in 's-Gravenhage en in 1994-1998 Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.