Drs. J.G.H. (Hans) Janmaat

foto Drs. J.G.H. (Hans) Janmaat
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Extreem-rechts politicus, die met leuzen als 'Eigen Volk Eerst' en 'Vol=Vol' enkele keren Kamerzetels veroverde. Leider van de Centrumpartij en de Centrum-Democraten. Was voor hij in de politiek kwam onder meer leraar maatschappijleer aan een katholieke school. Door zijn weinig charismatische uitstraling bleef hij een onbetekenende factor in de Nederlandse politiek en in de Tweede Kamer stond hij volstrekt geïsoleerd. Kwam diverse malen in aanraking met justitie vanwege discriminerende uitspraken.

Centrumpartij, fractie-Janmaat (ex-CP), CD
in de periode 1982-1998: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Johannes Gerardus Hendrikus (Hans)

Place and date of birth
Nes aan de Amstel (gem. Nieuwer-Amstel), 3 November 1934

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 June 2002

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1972 until 1979
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970) (omstreeks 1980)
 • CP (Centrum Partij), from 1981 until 1 November 1984 (geroyeerd)
 • CD (Centrumdemocraten), from 1984

National political party
fractie-Janmaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 November 1984 until 3 June 1986

3.

Main functions and occupations

 • loonarbeider in Duitsland, from October 1962 until 1964
 • directeur kleine meubelfabriek, from 1964 until 1966
 • parttime leraar maatschappijleer, R.K. "Lodewijk Makeblijde College" te Rijswijk en R.K. "Sint Jans College" te 's-Gravenhage, from 1972 until 1984
 • parttime fiscaal-economisch adviseur van kleine bedrijven
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 3 June 1986
 • fractievoorzitter Centrumpartij, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 1 November 1984 (eenmansfractie)
 • fractievoorzitter fractie-Janmaat (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 November 1984 until 3 June 1986
 • fractievoorzitter Centrum-Democraten, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 September 1989 until 19 May 1998 (tot mei 1994 eenmansfractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 19 May 1998

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Interpelleerde op 24 maart 1992 de ministers Hirsch Ballin en Van den Broek over de aanwezigheid van illegalen in Amsterdam-Zuid-Oost
 • In 1994 werd een door hem ingediend amendement ontoelaatbaar verklaard. Het beoogde bij een wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet een stelsel van 'veilig land van herkomst' te wijzigen in een stelsel van 'onveilig land van herkomst'.
 • Interpelleerde op 10 februari 1998 staatssecretaris Kohnstamm over ondersteuningsverklaringen bij kandidaatstelling

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/11)
 • Werd op 23 december 1996 door het Gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot een geldboete van f 3.000 of veertig dagen vervangende hechtenis wegens discriminatie en het aanzetten tot haat tegen buitenlanders
 • Werd op 28 maart 1997 door de rechtbank te Zwolle veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf (waarvan twee voorwaardelijk) vanwege het aanzetten tot discriminatie tijdens een demonstratie in Zwolle. Dit vonnis werd op 29 december 1997 door het gerechtshof in Arnhem omgezet in twee weken voorwaardelijk en een boete van f 7.500. Een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad werd afgewezen.
 • Werd in de Tweede Kamer op 12 juni 2002 herdacht door de Voorzitter, waarbij werd volstaan beknopt zijn levensloop te schetsen en 'de nabestaanden kracht werden toegewenst om met de herinnering aan de overledene verder te gaan'. Tijdens deze herdenking waren slechts enkele Kamerleden in de zaal aanwezig.

Private life
 • Zijn eerste echtgenote was een Duitstalige Belgische
 • Zijn tweede echtgenote was gemeenteraads lid in 's-Gravenhage en in 1994-1998 Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 • Teun Lagas, "Een wilde politieke carrière. In memoriam Hans Janmaat 1934-2002", Trouw, 10 juni 1992
 • C. Hoetink, "Boegbeeld van een sektarische partij. Hans Janmaat (1934-2002)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002, 140
 • C. Hoetink, "Janmaat, Johannes Gerardus Hendrikus (1934-2002)", in Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)
 • J. Niemöller, "De verschrikkelijke Janmaat. Nederland en de Centrumpartij" (2015)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-Janmaat, IISG

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.