Brief van de minister van SZW over een appreciatie van een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Wednesday, May 10 2023

Bij wetsvoorstel 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans is een brief ondergebracht.

Bijlagen