35074 NL - wetsvoorstel
Wet arbeidsmarkt in balans

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 8 november 2018 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees i.

 

Dit wetsvoorstel verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een pakket van maatregelen. Er worden verschillende regelingen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast.

1.

Volledige titel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 23 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 14 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(218 stuks)

2 7 november 2018, koninklijke boodschap, nr. 1     KST350741
Koninklijke boodschap
 
2 7 november 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350742
Voorstel van wet
 
2 7 november 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350743
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.