Ministerie van Sociale Zaken

Source: Parlement.com.

Dit ministerie werd op 10 juni 1933 ingesteld. Eerder was er in 1918-1923 een ministerie van Arbeid, waarna arbeid werd onder gebracht bij Handel en Nijverheid, respectievelijk bij Economische Zaken. In 1951 werd de naam gewijzigd in Sociale Zaken en Volksgezondheid. In 1971-1981, toen er een ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne i was, was de naam opnieuw Sociale Zaken.

Bij de formatie van het tweede kabinet-Van Agt werd de zorg voor de werkgelegenheid uitdrukkelijk vastgelegd in de naam: Sociale Zaken en Werkgelegenheid i.

Het ministerie had de verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, werkverschaffing, emigratie en volksgezondheid. Vanaf 1963 was het ministerie tevens belast met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de bezitsvorming.

 

Meer over