Wet in Staatsblad: 36385 - Toekenning van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Wednesday, April 3 2024

Het wetsvoortstel 36385 - Invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.