Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel 36385 - Toekenning van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Tuesday, March 12 2024

De Eerste Kamer heeft op 12 maart 2024 wetsvoorstel 36385 - Invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg behandeld.